м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Попередній захист кваліфкаційних робіт РВО бакалавр спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

8 червня 2023 року в режим відеоконференції із застосуванням сервісу Google Meet під керівництвом завідувача кафедрою місцевого самоврядування та регіонального розвитку кандидата наук з державного управління, доцента Штирьова Олександра Миколайовича, доцента Бондар Г.Л., доцента кафедри Верби С.М., відбувся попередній захист кваліфкаційних робіт РВО бакалавр спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування денної та заочної форм навчання. Під час проведення заходу були заслухані доповіді здобувачів про результати їх наукових досліджень, разом із учасниками зустрічі жваво обоговорювали наукові напрацювання здобувачів, задавали питання, ділилися досвідом. Було акцентовано увагу на високому науковому рівні презентованих досліджень та достатньому рівені обізнаності доповідачів. В процесі обговорення було ще раз наголошено на необхідності дотримання здобувачами та керівниками робіт приниціпів академічної доброчесності. На завершення керівники наукових робіт побажали усім здобувачам успішного захисту власних наукових доробків!