м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Навчальні дисципліни

Назва дисципліни Зміст
1
Антикризовий менеджмент в публічному управлінні
2
Взаємодія публічної влади з суспільством
3
Виборчі технології
4
Виробнича практика
5
Вступ до публічного управління та адміністрування
6
Глобалізація, політика національної та інформаційної безпеки
7
Децентралізація як інструмент публічного управління
8
Ділова іноземна мова в державному управлінні (2022)
9
Ділова іноземна мова в державному управлінні
10
Етика та культура в публічному адмініструванні
11
Інноваційний менеджмент
12
Інформаційна політика
13
Історико-правові основи та інтеграційні процеси в ЄС
14
Історія та теорія державного управління та місцевого самоврядування
15
Кадровий менеджмент
16
Контролінг та діловодство в органах державної влади та місцевого самоврядування
17
Менеджмент в публічному управлінні
18
Навчальна практика
19
Ознайомча практика
20
Основи державної політики
21
Основи ділової комунікації в управлінні
22
Основи менеджменту
23
Переддипломна практика
24
Правові засади публічної служби
25
Психологія та медіація в управлінні
26
Публічні фінанси та регіональний розвиток
27
Соціалізація особистості
28
Соціальна та гуманітарна політика
29
Управлінська логіка
30
Історія та культура України
31
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
32
Психологія
33
Філософія
34
Інформаційні технології
35
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Назва дисципліни Зміст
Дисципліни вільного вибору студентів із загальноуніверситетського каталогу
1
Державний маркетинг
2
Іміджелогія
3
Інформаційна безпека та кібербезпека в сучасному світі
4
Основи публічної служби
5
Прийняття управлінських рішень
6
Територіальний брендінг
Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"
1
Гуманітарні та аналітичні технології в управлінні
2
Інституціональні механізми державного управління
3
Міжсекторне соціальне партнерство
4
Моделювання у менеджменті в соціальній та публічній сфері
5
Психологія лідерства та емоційного інтелекту
6
Публічне і соціальне управління в ОТГ
7
Публічне адміністрування в соціальній сфері
8
Управління конфліктами в публічній та соціальній сфері
9
Управління проєктами в органах державної влади
10
Лідерство та адміністрування
11
Прийняття управлінських рішень
12
Публічні послуги
13
Стратегічне управління в публічних організаціях
14
Управління для лідерів