м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Навчальні дисципліни

Назва дисципліни Зміст
1
Менеджмент державної політики
2
Інформаційна політика
3
Інноваційний менеджмент
4
Основи ділової комунікації в управлінні
5
Соціалізація особистості
6
Вступ до публічного управління та адміністрування
7
Управлінська логіка
8
Соціальна та гуманітарна політика
9
Історичні та правові засади інтеграційних процесів ЄС
10
Менеджмент публічних фінансів
11
Виборчі технології
12
Етика та культура в публічному адмініструванні
13
Кадровий менеджмент
14
Правові засади публічної служби
15
Технології взаємодії влади з суспільством (соціальна інженерія)
16
Психологія та медіація в управлінні
17
Контролінг та діловодство в органах державної влади та місцевого самоврядування
18
Інформаційна політика і менеджмент
19
Ділова іноземна мова в державному управлінні (2023-2024)
20
Ділова іноземна мова в державному управлінні (2021-2022)
21
Антикризовий менеджмент в публічному управлінні
22
Історія та теорія державного управління та місцевого самоврядування
23
Організація та управління діяльністю адміністративних органів
24
Глобалізація, політика національної та інформаційної безпеки
25
Децентралізація як інструмент публічного управління
26
Ознайомча практика
27
Навчальна практика
28
Переддипломна практика
29
Виробнича практика
30
Іноземна мова (англійська)
31
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
32
Інформаційні технології
33
Філософія
34
Психологія
35
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Назва дисципліни Зміст
Дисципліни вільного вибору студентів із загальноуніверситетського каталогу
1
Державний маркетинг
2
Іміджелогія
3
Інформаційна безпека та кібербезпека в сучасному світі
4
Основи публічної служби
5
Прийняття управлінських рішень
6
Територіальний брендінг
Вибіркові дисципліни циклу професійної підготовки спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"
1
Гуманітарні та аналітичні технології в управлінні
2
Інституціональні механізми державного управління
3
Міжсекторне соціальне партнерство
4
Моделювання у менеджменті в соціальній та публічній сфері
5
Психологія лідерства та емоційного інтелекту
6
Публічне і соціальне управління в ОТГ
7
Публічне адміністрування в соціальній сфері
8
Управління конфліктами в публічній та соціальній сфері
9
Управління проєктами в органах державної влади
10
Лідерство та адміністрування
11
Прийняття управлінських рішень
12
Публічні послуги
13
Стратегічне управління в публічних організаціях
14
Управління для лідерів