м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Документація

Зауваження та пропозиції до освітньо-професійних програм

Заява гаранту ОП на вибіркові дисципліни

 

Сертифікат про акредитацію спеціальності 231 Соціальна робота

 


ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-методичну раду
Навчально-науковий інститут
публічного управління та адміністрування
Чорноморського національного університету
імені Петра Могили

Витяг з засідання Вченої Ради
Чорноморського національного університету
імені Петра Могили
про перейменування Інституту державного управління

ПОЛОЖЕННЯ
про Навчально-науковий інститут
публічного управління та адміністрування
Чорноморського національного університету
імені Петра Могили

СТАТУТ
Чорноморського національного університету
імені Петра Могили

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН
Чорноморського національного університету
імені Петра Могили
на період 2019 — 2024 рр.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА»
Другого рівня вищої освіти
галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»
за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»
Кваліфікація: Магістр публічного управління та адміністрування

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ»
Другого рівня вищої освіти
галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»
за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»
Кваліфікація: Магістр публічного управління та адміністрування

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»
Другого рівня вищої освіти
за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»
галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»
Кваліфікація: Магістр публічного управління та адміністрування

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (2023 р.)
Першого рівня вищої освіти
за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»
галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»
Кваліфікація: Бакалавр публічного управління та адміністрування

ПРОЕКТ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
«АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Першого рівня вищої освіти
за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»
галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»
Кваліфікація: Бакалавр публічного управління та адміністрування

Відгуки на Проект освітньо-професійної програми «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» першого рівня вищої освіти просимо відправляти на пошту гаранта: oleksandr.shtyrov@chmnu.edu.ua

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки бакалавра з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування
за спеціальністю: 281 Публічне управління та адміністрування
освітня програма: Адміністративний менеджмент (2023)


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«СОЦІАЛЬНА РОБОТА»
Першого рівня вищої освіти
за спеціальністю 231 «Соціальна робота»
галузі знань 23 «Соціальна робота»
Кваліфікація: Соціальний працівник


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«СОЦІАЛЬНА РОБОТА»
Другого рівня вищої освіти
за спеціальністю 231 «Соціальна робота»
галузі знань 23 «Соціальна робота»
Кваліфікація: Магістр з соціальної роботи

Положення про академічну доброчесність в ЧНУ імені Петра Могили