м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

АНКЕТУВАННЯ

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін здійснюється відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.
Таке опитування є формою участі студентів у системі забезпечення якості освіти та реалізації принципу «студентоцентрованого навчання»!
Результати опитування здобувачів вищої освіти враховується при:
  • формуванні рейтингу викладачів, кафедр, інституту;
  • заохоченні викладачів з високими рейтинговими балами за результатами анкетування;
  • визначенні викладачів, яким першочергово необхідно пройти підвищення кваліфікації, у разі якщо вони отримали низькі бали за Вашою оцінкою;
  • вирішенні питання щодо продовження трудових відносин з науково-педагогічним працівником та визначенні терміну контракту.

Анкета для роботодавців

Анкета для здобувачів освіти

Результати опитувань студентів І курсу

Результати опитувань студентів ІІ та ІІІ курсів

Результати опитування студентів інституту «Викладач очима студентів»

Результати опитування «З АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ для здобувачів вищої освіти Чорноморського національного університету імені Петра Могили»

ОПИТУВАННЯ «Контрольні заходи та критерії оцінювання з навчальних дисциплін»

ОПИТУВАННЯ «Якість викладання дисциплін»

ІНФОГРАФІКА відповідей  здобувачів вищої освіти на опитування «Контрольні заходи та критерії оцінювання з навчальних дисциплін» (2022)

ІНФОГРАФІКА відповідей  здобувачів вищої освіти на опитування «Якість викладання дисциплін» (2022)

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОНЛАЙН-ОПИТУВАННЯ «ВИКЛАДАЧ ОЧИМА СТУДЕНТІВ» ЗА ПЕРШИЙ СЕМЕСТР 2023-2024 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (2023)

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОНЛАЙН-ОПИТУВАННЯ «ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ОЧИМА ЗДОБУВАЧА» ЗА ПЕРШИЙ СЕМЕСТР 2023-2024 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (2023)

Узагальнені результати опитування студентів 1-4 курсів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» «Студент як споживач освітніх послуг»

ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (звіт за результатами дослідження оцінних суджень студентів)