м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Спеціалізована вчена рада

ПОСТАНОВА «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії»

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Навчально-науковий інститут публічного управління та адміністрування активно здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 281 Публічне управління і адміністрування.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.


Форми та термін навчання

  • денна форма навчання – 4 роки;
  • вечірня форма навчання – 4 роки;
  • заочна форма навчання – 4 роки.

Підготовка в аспірантурі

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства.

Освітньо-наукова програма

 


Вступні випробування до аспірантури

 


Умови вступу до аспірантури

 


Документи для вступу до аспірантури

 


Відділ аспірантури

Сторінка на офіційному сайті ЧНУ імені Петра Могили