м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Комунікативні заходи

КРУГЛИЙ СТІЛ
«Професійне наставництво для дієвості публічного сектору в умовах війни та повоєнної відбудови» за проєктом ЄС Еразмус+ 101082696-PROMENT «Сприяння професійній освіті та активній участі студентів через становлення комплексної системи менторства та тьюторства у ЗВО»,
відбувся 28-29 лютого 2024 року в
Чорноморському національному університеті імені Петра Могили

Читати далі

Метою проведення круглого столу стало проведення дискусії щодо проблем підготовки якісних фахівців з публічного управління та адміністрування, державних службовці, наставників, менторів, тьюторів; роль інституту наукового наставництва в адаптації молодих вчених до наукового колективу та їх інтеграції в систему горизонтальної та вертикальної комунікації наукової організації. В ході дискусії було встановлено, що, по-перше, відсутні систематичні дослідження інституту наукового наставництва в сучасній академічній науці, що актуалізує необхідність наукового, насамперед соціологічного забезпечення розвитку цього інституту; по-друге, наукове наставництво у наукових установах характеризується значною варіативністю та різноманіттям форм, його реалізація, як правило, делегується до рівня структурних підрозділів; по-третє, відсутній єдиний концептуальний підхід до розуміння цього феномена, його розвитку та форм на загальноорганізаційному рівні.

C:\Users\USER_ACER\Desktop\Круглий стіл\DSC_1292.JPG

C:\Users\USER_ACER\Desktop\Круглий стіл\DSC_1114.JPG


Міністерство освіти і науки України
Чорноморський національний університет імені Петра Могили ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Південний науковий центр НАН та МОН
Інститут української археографії та джерелознавства
імені М. С. Грушевського НАН України
ХХVI Всеукраїнська науково-практична конференція
«Могилянські читання – 2023: досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти»
Миколаїв, 6-10 листопада 2023 року

Читати далі

Мета конференції: надати можливість викладачам, докторантам, аспірантам та науковій громадськості презентувати результати досліджень із освітніх, суспільних, природничих, гуманітарних, комп’ютерних і технічних наук, права, публічного управління та охорони здоров’я.

Тези


Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Південний науковий центр НАН та МОН України
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Первинна профспілкова організація ЧНУ імені Петра Могили
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ
Державний архів Миколаївської області
ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
Державний аграрний університет Молдови (Кишинів)
Університет гуманітарних та природничих наук ім. Яна Длугоша (Польща)
Університет імені Адама Міцкевича (Польща)
Leipzig University of Applied Sciences (Німеччина)
Ca` Foscari University, Venice (Італія)
XVІ Міжнародна наукова конференція
«Ольвійський форум-2023: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі»
15-18 червня 2023 р.
м. Миколаїв, Україна

Читати далі

МЕТА ФОРУМУ
Обмін міжнародним досвідом країн Причорноморського регіону щодо окреслення оптимальних шляхів, напрямів та характеру теоретичних, практичних і освітянських реформ, адаптованих до європейських стандартів з проблем державного управління, права, енергетики, радіаційної і техногенно-екологічної безпеки людини та довкілля, екології, інформаційних технологій, філософії, політології, соціології та мовної культури в сучасних умовах глобальної фінансової і соціально-економічної трансформацій, висвітлення актуальних проблем медицини та фізичного розвитку, зміцнення здоров’я та формування здорового способу життя.

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ
Програма форуму та тези доповідей (обсяг до 2-х сторінок формату А4, шрифт 12, інтервал 1,5; обов’язково має містити УДК, ПІБ, установу, місто, країну, назву доповіді). Програма форуму та тези доповідей, оформлених належним чином, будуть опубліковані до початку конференції.
До друку приймаються тези, які містять результати власного дослідження та не мають логічних, стилістичних і друкарських помилок. За зміст тексту тез та наявність помилок несуть відповідальність автори.

Тези


Міністерство освіти та науки України
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
проводить XXIV Всеукраїнську щорічну науково-практичну конференцію
«Могилянські читання – 2022: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти»
Миколаїв, 7-11 листопада 2022 року

Читати далі

Мета конференції: надати можливість викладачам, докторантам, аспірантам та науковій громадськості презентувати результати досліджень із освітніх, суспільних, природничих, гуманітарних, комп’ютерних і технічних наук, права, публічного управління та охорони здоров’я.
Конференція передбачає роботу за секціями:

Секція: Публічне управління в Україні в умовах децентралізації влади та наближення її до європейських стандартів.

 1. Секція: Публічне управління в Україні в умовах децентралізації влади та наближення її до європейських стандартів.
 • Публічне управління та адміністрування на шляху до євроінтеграції.
 • Менеджмент в органах державної влади та місцевого самоврядування в умовах децентралізації.
 • Соціальна робота в умовах сучасних соціально-економічних викликів

В рамках Всеукраїнської щорічної науково-практичної конференції проводитимуться наукові конференції і семінари, а також всеукраїнська конференція до всесвітнього дня студентів «Університетська молодь для сталого майбуття України».

ТЕРМІН ПОДАННЯ

Для співробітників ЧНУ ім. Петра Могили формуються секції на профільних кафедрах за участю керівника та секретаря секцій. Деканам факультетів, директорам інститутів, завідувачам кафедр до 15 жовтня 2022 р. організувати подачу заявок та доповідей за напрямками роботи секцій із зазначенням переліку викладачів університету і сторонніх учасників, дати, часу та місця проведення засідань відповідних секцій за електронною адресою

 • e-mail: mch@chmnu.edu.ua .

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо до 15 жовтня 2022 року подати заявку, у якій вказати: назву доповіді, авторів та доповідача (вказати місце їх роботи, науковий ступінь і вчене звання), телефон та E-mail для зв’язку.

ПУБЛІКАЦІЯ ТА ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ

До друку приймаються тези, які містять результати власного дослідження та не мають логічних, стилістичних і друкарських помилок. За зміст тексту тез та наявність помилок несуть відповідальність автори.

Тези та програма конференції публікуються лише в електронному вигляді, безкоштовно.

Інформаційний лист
Тези «Публічне управління в Україні в умовах військового стану та реформ»
Тези «Публічне управління в Україні в умовах децентралізації влади та наближення її до європейських стандартів»


ЗВІТ
Про діяльність РМВ (ІДУ) ЧНУ імені Петра Могили (2019 — 2021)

Рада молодих вчених ЧНУ – є дорадчим органом університету, який об’єднує аспірантів та молодих викладачів університету, сприяє підвищенню наукового і професійного рівня молодих вчених, а також координує їх діяльність, спрямовану на розвиток наукових ініціатив і організації міцної платформи для розвитку науки у м. Миколаєві.
У своїй діяльності Рада молодих вчених керується Статутом університету, наказами ректора, Положенням, затвердженим ректором, що створює організаційно-правові та методичні засади її формування та функціонування.
Щороку Рада молодих вчених ЧНУ ініціює проведення Міжнародних науково-практичних конференцій молодих вчених, молоді вчені університету є активними учасниками Днів науки України та Днів Європи в Україні. Найкращих молодих учених, які успішно займаються науково-дослідною роботою, рекомендовано до отримання різних стипендій та інших заохочень.


Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Південний науковий центр НАН та МОН України
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Первинна профспілкова організація ЧНУ імені Петра Могили
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ
Державний архів Миколаївської області
ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
Державний аграрний університет Молдови (Кишинів)
Університет гуманітарних та природничих наук ім. Яна Длугоша (Польща)
Університет імені Адама Міцкевича (Польща)
Leipzig University of Applied Sciences (Німеччина)
Ca` Foscari University, Venice (Італія)
XVІ Міжнародна наукова конференція
«Ольвійський форум-2022: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі»
23-26 червня 2022 р.
м. Миколаїв, Україна

Читати далі

МЕТА ФОРУМУ
Обмін міжнародним досвідом країн Причорноморського регіону щодо окреслення оптимальних шляхів, напрямів та характеру теоретичних, практичних і освітянських реформ, адаптованих до європейських стандартів з проблем державного управління, права, енергетики, радіаційної і техногенно-екологічної безпеки людини та довкілля, екології, інформаційних технологій, філософії, політології, соціології та мовної культури в сучасних умовах глобальної фінансової і соціально-економічної трансформацій, висвітлення актуальних проблем медицини та фізичного розвитку, зміцнення здоров’я та формування здорового способу життя.

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ
Програма форуму та тези доповідей (обсяг до 2-х сторінок формату А4, шрифт 12, інтервал 1,5; обов’язково має містити УДК, ПІБ, установу, місто, країну, назву доповіді). Програма форуму та тези доповідей, оформлених належним чином, будуть опубліковані до початку конференції.
До друку приймаються тези, які містять результати власного дослідження та не мають логічних, стилістичних і друкарських помилок. За зміст тексту тез та наявність помилок несуть відповідальність автори.

Тези


Міністерство освіти та науки України
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
проводить XXIV Всеукраїнську щорічну науково-практичну конференцію
«Могилянські читання – 2021: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти»
Миколаїв, 8-12 листопада 2021 року

Читати далі

Мета конференції: надати можливість викладачам, докторантам, аспірантам та науковій громадськості презентувати результати досліджень із освітніх, суспільних, природничих, гуманітарних, комп’ютерних і технічних наук, права, публічного управління та охорони здоров’я.
Конференція передбачає роботу за секціями:

Секція: Публічне управління в Україні в умовах децентралізації влади та наближення її до європейських стандартів.

 1. Секція: Публічне управління в Україні в умовах децентралізації влади та наближення її до європейських стандартів.
 • Публічне управління та адміністрування на шляху до євроінтеграції.
 • Менеджмент в органах державної влади та місцевого самоврядування в умовах децентралізації.
 • Соціальна робота в умовах сучасних соціально-економічних викликів

В рамках Всеукраїнської щорічної науково-практичної конференції проводитимуться наукові конференції і семінари, а також всеукраїнська конференція до всесвітнього дня студентів «Університетська молодь для сталого майбуття України». До початку тижня науки буде видано друком програму конференції та тези доповідей.

Повнотекстова наукова інформація доповідачів за рекомендаціями секцій може бути надрукована у наукових журналах проекту «Нові журнали ЧНУ ім. Петра Могили».

 1. Acta de Historia α Politica Saeculum XXI
 2. Computer Science and Engineering
 3. Public Administration and Regional Development
  (Публічне управління та регіональний розвиток) (категорія Б)
 4. Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sport
  (Український журнал медицини,біології та спорту) (категорія Б)
 5. Інвестиції: практика та досвід (категорія Б).

ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕЗИ
Публічне управління в Україні в умовах децентралізації влади та наближення її до європейських стандартів


Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Південний науковий центр НАН та МОН України
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
Первинна профспілкова організація ЧНУ імені Петра Могили
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ
Державний архів Миколаївської області
ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»
Державний аграрний університет Молдови (Кишинів)
Університет гуманітарних та природничих наук ім. Яна Длугоша (Польща)
Університет імені Адама Міцкевича (Польща)
Leipzig University of Applied Sciences (Німеччина)
Ca` Foscari University, Venice (Італія)
XV Міжнародна наукова конференція
«Ольвійський форум-2021: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі»
присвячена 25-річчю Чорноморського національного університету імені Петра Могили
інформаційне повідомлення
10-13 червня 2021 р.
м. Миколаїв, Україна

Читати далі

МЕТА ФОРУМУ
Обмін міжнародним досвідом країн Причорноморського регіону щодо окреслення оптимальних шляхів, напрямів та характеру теоретичних, практичних і освітянських реформ, адаптованих до європейських стандартів з проблем державного управління, права, енергетики, радіаційної і техногенно-екологічної безпеки людини та довкілля, екології, інформаційних технологій, філософії, політології, соціології та мовної культури в сучасних умовах глобальної фінансової і соціально-економічної трансформацій, висвітлення актуальних проблем медицини та фізичного розвитку, зміцнення здоров’я та формування здорового способу життя.

ПРОГРАМА ФОРУМУ
10.06.2021 р.  — Урочисте відкриття форуму. Робота конференцій та секційних засідань форуму
11.06.2021 р.  — секційні засідання форуму
12.06.2021 р.  — секційні засідання, робота круглих столів та конференцій форуму
13.06.2021 р.   — підведення підсумків конференції, обговорення пропозицій секцій та ухвалення загальної резолюції «Ольвійського форуму-2021».
Закриття форуму.

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ
Програма форуму та тези доповідей (обсяг до 2-х сторінок формату А4, шрифт 12, інтервал 1,5; обов’язково має містити УДК, ПІБ, установу, місто, країну, назву доповіді). Програма форуму та тези доповідей, оформлених належним чином, будуть опубліковані до початку конференції.
До друку приймаються тези, які містять результати власного дослідження та не мають логічних, стилістичних і друкарських помилок. За зміст тексту тез та наявність помилок несуть відповідальність автори.

Запрошення
Тези


Міністерство освіти та науки України
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
проводить XXIІІ Всеукраїнську щорічну науково-практичну конференцію
«Могилянські читання – 2020: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти»
присвячену
Всесвітньому дню науки в ім’я миру та розвитку
(тиждень науки з 16 по 20 листопада 2020 року)

Читати далі

Мета конференції: надати можливість викладачам, докторантам, аспірантам та науковій громадськості презентувати результати досліджень із освітніх, суспільних, природничих, гуманітарних, комп’ютерних і технічних наук, права, публічного управління та охорони здоров’я.
Конференція передбачає роботу за секціями:

 1. Секція: Публічне управління в Україні в умовах децентралізації влади та наближення її до європейських стандартів.
 • Публічне управління та адміністрування на шляху до євроінтеграції.
 • Менеджмент в органах державної влади та місцевого самоврядування в умовах децентралізації.
 • Соціальна робота в умовах сучасних соціально-економічних викликів

В рамках тижня науки з 16 по 20 листопада проводитимуться наукові конференції і семінари, а також всеукраїнська конференція до всесвітнього дня студентів «Університетська молодь для сталого майбуття України».

До початку тижня науки буде видано друком програму конференції та тези доповідей. Друк матеріалів форуму – 160 грн. Повнотекстова наукова інформація доповідачів за рекомендаціями секцій може бути надрукована у наукових журналах проекту «Нові журнали ЧНУ ім. Петра Могили» (в тому числі категорії Б).

 1. Acta de Historia α Politica Saeculum XXI
 2. Computer Science and Engineering
 3. Public Administration and Regional Development
  (Публічне управління та регіональний розвиток) (категорія Б)
 4. Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sport
  (Український журнал медицини,біології та спорту) (категорія Б)
 5. Інвестиції: практика та досвід (категорія Б).

ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕЗИ
Публічне управління в Україні в умовах децентралізації влади та наближення її до європейських стандартів
Теоретико-методологічні основи розвитку когнітивної та емоційної сфер як фактора психічного здоров’я особистості. Соціокультурні процеси в сучасних вимірах


Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Південний науковий центр НАН та МОН України
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

XIV Міжнародна наукова конференція

«Ольвійський форум-2020: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі»

інформаційне повідомлення
4-7 червня 2020 р.
м. Миколаїв, Україна

Читати далі

МЕТА ФОРУМУ

Обмін міжнародним досвідом країн Причорноморського регіону щодо окреслення оптимальних шляхів, напрямів та характеру теоретичних, практичних і освітянських реформ, адаптованих до європейських стандартів з проблем державного управління, права, енергетики, радіаційної і техногенно-екологічної безпеки людини та довкілля, екології, інформаційних технологій, філософії, політології, соціології та мовної культури в сучасних умовах глобальної фінансової і соціально-економічної трансформацій, висвітлення актуальних проблем медицини та фізичного розвитку, зміцнення здоров’я та формування здорового способу життя.

 Тематики форуму:

 1. академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для сталого розвитку;
 2. політична наука в Україні та зарубіжжі;
 3. актуальні питання історії України, всесвітньої історії, історіографії, джерелознавства;
 4. ресурси забезпечення соціально-економічного розвитку Причорноморського регіону;
 5. актуальні проблеми міжнародних відносин: глобальний та регіональний аспекти;
 6. екологія та раціональне природокористування;
 7. актуальні проблеми фізичного виховання на сучасному етапі;
 8. інформаційні технології у розвитку суспільства;
 9. технічні науки та інженерія;
 10. мовно-культурна політика;
 11. сучасна юриспруденція;
 12. реформування публічного управління та адміністрування в умовах децентралізації влади та наближення її до європейських стандартів;
 13. формування інклюзивного середовища;
 14. здоров’язберігаючі технології та реабілітація у відновленні здоров’я населення.

 КОНФЕРЕНЦІЇ ФОРУМУ

 • «Українсько-польські відносини: до 100-річчя підписання угоди Пілсудський–Петлюра»
 • «Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України»
 • «Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення»

ПЕРЕГЛЯНУТИ ТЕЗИ
Актуальні проблеми юриспруденції. Публічне управління та адміністрування в умовах децентралізації влади та наближення її до європейських стандартів
Психологічні аспекти розвитку самоактуалізованої особистості. Соціологічна теорія на тлі суспільних трансформацій.

 


НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛІСАБОНСЬКИЙ ДОГОВІР – 10 РОКІВ ПІСЛЯ НАБУТТЯ ЧИННОСТІ. ЩО ЗМІНИЛОСЯ У ФУНКЦІОНУВАННІ ЄС?»

2 грудня 2019 року у приміщені Вченої Ради ЧНУ імені Петра Могили відбулася науково-практична конференція «Лісабонський договір – 10 років після набуття чинності. Що змінилося у функціонуванні ЄС?». Захід пройшов у рамках Всеукраїнської щорічної науково-методичної конференції «Могилянські читання – 2019» та відповідно до проєкту програми Еразмус+ Жан Моне Модуль 610664-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE «Управління в ЄС та політика європейської інтеграції» в Інституті державного управління.
Мета заходу: поширення знань про інституційно-правову систему, особливості управління, прийняття рішень та політику ЄС серед студентів, науковців, державних службовців, соціальних працівників та учнів шкіл.

Тези


Міністерство освіти та науки України
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
проводить XXIІ Всеукраїнську щорічну науково-практичну конференцію
«Могилянські читання – 2019: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти»
присвячену
Всесвітньому дню науки в ім’я миру та розвитку
(тиждень науки з 11 по 16 листопада 2019 року)

Читати далі

Мета конференції: надати можливість викладачам, докторантам, аспірантам та науковій громадськості презентувати результати досліджень із освітніх, суспільних, природничих, гуманітарних, комп’ютерних і технічних наук, права, публічного управління та охорони здоров’я.
Конференція передбачає роботу за секціями:

Секція: Публічне управління в Україні в умовах децентралізації влади та наближення її до європейських стандартів.

 • Публічне управління та адміністрування на шляху до євроінтеграції.
 • Менеджмент в органах державної влади та місцевого самоврядування в умовах децентралізації.
 • Соціальна робота в умовах сучасних соціально-економічних викликів

Програма
Тези


Міністерство освіти і науки України
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили
Первинна профспілкова організація ЧНУ ім. Петра Могили
Південний науковий центр НАН та МОН України
Ca’ Foscarі Unіversіty, Venіce (Італія)
Saarland Unіversіty (Німеччина)
Інститут історії Університет гуманітарних та природничих наук
імені Яна Длугоша (Польща)
Університет Сегеда (Угорщина)
Інститут політичних наук і міжнародних відносин Ягеллонського університету (Польща)
Академія військового мистецтва в Варшаві (Польща)
Інститут історії Лодзького університету (Польща)
Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща)
Інститут національної пам’яті (Польща)

ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ – 2019:
стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі
XІІІ Міжнародна наукова конференція
6–9 червня 2019 р., м. Миколаїв

Загальна програма

Програма та тези.
Секція «Державна політика формування спроможних до самоврядування територіальних громад у процесі децентралізації як запорука національної безпеки»