м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Науково-дослідні теми

Назва роботи: Трансформація публічного управління та адміністрування в умовах євроінтеграції: політико-правові, історичні та регіональні аспекти.
Державний реєстраційний номер: 0122U201630.
Дата реєстрації: 11-12-2022.
Мета роботи: дослідити, удосконалити та надати пропозиції щодо розробки нормативних та методичних документів для становлення нової моделі української публічної політики, які будуть сприяти побудові сучасної, модернової європейської країни.
Керівники роботи: Ємельянов Володимир Михайлович (д. держ. упр., професор).

Реєстраційна картка НДДКР

Назва роботи: Організація публічної влади в Україні, реалізація державної політики в соціогуманітарній сфері: культури, освіти, охорони здоров’я, інформаційної безпеки.
Державний реєстраційний номер: 0122U201631.
Дата реєстрації: 11-12-2022.
Мета роботи: дослідити питання організації публічної влади та управління в Україні, розглянути та удосконалити нормативні документи, які будуть сприяти реалізації державної політики в соціогуманітарній сфері України в процесі демократизації суспільства.
Керівники роботи: Євтушенко Олександр Никифорович (д. політ. н., професор).

Реєстраційна картка НДДКР