м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Формування у студентів культури академічної доброчесності

Академічна доброчесність – це не просто набір етичних принципів та визначених законом правил, а основа, на якій ґрунтується будь-яка вища освіта, це стандарт інтелектуальної чесності та відповідальності, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, дослідженнях наукової (творчої) діяльності та взаємодії з іншими з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень, стандарт, якого потрібно дотримуватися.

Саме формування і підтримка високої культури академічної доброчесності здобувача вищої освіти є одним з актуальних і важливих завдань, що постають як перед здобувачем, так і перед його оточенням. Цей процес розпочинається з першого заняття у закладі вищої освіти і продовжується увесь період навчання.

У рамках вивчення дисципліни «Деонтологія соціальної роботи» завідувач кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Кузнецова О.А. разом зі студентами І курсу спеціальності 231 Соціальна робота організували і провели семінар-конференцію «Цінності академічної доброчесності та етики». Обговорили зі студентами важливі аспекти дотримання академічної доброчесності в процесі навчання, історичний витоки підходу до проблеми академічної нечесності і їхні різновиди, непорядну поведінку в академічній спільноті, шляхи запобігання проявам академічної нечесності, психолого-педагогічний аспект причин й наслідків академічної нечесності, способи запобігання проявам академічної нечесності та правила академічного письма. Також розглядали етичні норми та ситуації, які можуть виникнути в академічному житті.

Такі заняття допомагають нам сформувати освічені та об’єктивно мислячі покоління фахівців, готових вирішувати складні проблеми сучасного світу на основі довіреності та високих стандартів наукового підходу. Наша спільна мета – запобігати плагіату, і ми постійно працюємо над тим, аби академічна доброчесність сприймалася як норма нашого науково-освітнього життя.