м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Загальна інформація про ННІПУА

Інститут державного управління (ІДУ) був створений у 2006 році відповідно до рішення Вченої Ради МДГУ ім. Петра Могили, у складі Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили, (з 2008 року Чорноморський державний університет імені Петра Могили), а з 2016 року Чорноморський національний університет імені Петра Могили).

У 2004 році у складі МДГУ ім. Петра Могили створено кафедру державного управління яку очолив Багмет М.О. – доктор історичних наук, професор. У цьому ж році відбувся перший набір слухачів на денній та на заочній формах навчання за державним замовленням, а у грудні 2005 року відбувся перший випуск слухачів денної форми навчання які отримали дипломи магістра державного управління зі спеціальності «Державна служба».

12 вересня 2006 році кафедру державного управління було реорганізовано у новостворений ІДУ, який очолив Фуртатов В.С. – державний службовець IV рангу, на той час у інституті налічувалось дві кафедри: кафедра державної служби та кафедра державної політики та менеджменту. Розпочалась наукова і творча робота новоствореного Інституту.

З 2009 року керівництво ІДУ здійснює Ємельянов В.М. – доктор наук з державного управління, професор, державний службовець І рангу.

У період 2009-2014 років відбуваються корінні та якісні зміни у стратегії розвитку ІДУ у 2010 році створено третю кафедру державного управління та політичної аналітики, яку у квітні 2014 року було реорганізовано у кафедру місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики.

У 2016 році відбувається реорганізація ІДУ, згідно рішення Вченої Ради ЧНУ (колиш. ЧДУ) ім. Петра Могили від 14 квітня 2016 року, у червні місяці створюється нова випускова кафедра «Менеджменту та адміністрування», а на базі реорганізованої кафедри місцевого самоврядування регіонального розвитку та політичної аналітики створено кафедру «Публічного управління та адміністрування». У  жовтні 2017 р. відповідно до рішення Вченої Ради ЧНУ імені Петра Могили кафедру «Менеджменту та адміністрування» перейменовано на кафедру «Місцевого самоврядування та регіонального розвитку». У 2018 році до Інституту державного управління було приєднано кафедру соціальної роботи, управління та педагогіки.

На підставі рішення Вченої Ради ЧНУ імені Петра Могили, від 30.08.2022 року, за значні досягення науково-педагогічного складу інституту та вагомий науковий внесок у розвиток університету та науковї галузі 28 Публічне управління та адміністрування, Інститут державного управління перейминовано у Навчально-науковий інститут публічного управління та адміністрування.

Сьогодні ННІПУА здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями:

281 «Публічне управління та адміністрування»:
освітня програма «Адміністративний менеджмент» (ступінь бакалавр);
освітні програми «Державна служба», «Місцеве самоврядування», «Публічне управління закладами охорони здоров’я» (ступінь магістр)

231 «Соціальна робота:
освітня програма «Соціальна робота».

Контактна інформація: 54003, м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
Телефон/факс (0512) 76-71-92, 76-71-88.
E-mail: d_idu@ukr.net