м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Соціальна робота в умовах сучасних викликів: досвід і перспективи розвитку : колективна монографія

Соціальна робота в умовах сучасних викликів: досвід і перспективи розвитку : колективна монографія

Палагнюк Юліана Вікторівна – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили, керівник науково-дослідної теми молодих науковців, що виконується за рахунок державного бюджету «Формування концептуальних засад залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України» (2019-2021). Коло наукових інтересів: державна євроінтеграційна політика України, європейська інтеграція, соціальні стандарти ЄС, соціальна політика, мас медіа та громадянське суспільство, публічне управління.

Файчук Олена Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили, виконавець науково-дослідної теми молодих науковців, що виконується за рахунок державного бюджету

«Формування концептуальних засад залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України» (2019-2021). Коло наукових інтересів: здоровий спосіб життя, професійна освіта соціальних працівників, соціально- педагогічна профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі.

Максимовська Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту культури та соціальних технологій Харківської державної академії культури. Коло наукових інтересів: соціальне виховання та соціально-педагогічна діяльність в умовах розбудови інформаційного суспільства, менеджмент культури, анімаційна діяльність в соціальній роботі.

Чубук Руслан Валентинович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Коло наукових інтересів: професійна підготовка соціальних працівників; соціально-превентивна діяльність у молодіжному середовищі; інноваційні технології як інструмент вдосконалення професійної підготовки соціальних працівників; формування професійної компетентності фахівця соціальної сфери.

Бутенко Володимир Григорович – дійсний член Міжнародної академії проблем людини, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, директор Українського науково-дослідного інституту естетичної освіти. Коло наукових інтересів: формування особистості в умовах цивілізаційного розвитку України, роль вищої школи у залученні молоді до системи правових, морально-етичних, естетичних цінностей, виховання громадянськості студентів у процесі навчальної, позааудиторної діяльності.

Білас Олена Михайлівна – магістр соціальної роботи, випускниця спеціальності «Соціальна робота» ЧНУ імені Петра Могили, cпеціаліст І категорії сектору прийому заяв відділу соціальних виплат і компенсацій Інгульського району Департаменту праці та соціального захисту населення в Миколаївської міської ради. Коло наукових інтересів: соціальна політика, молода сім’я, соціальний захист, соціальні виплати, соціальні послуги.

Сай Дмитро Вікторович – кандидат педагогічних наук, доцент б.в.з. кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили, відповідальний виконавець науково-дослідної теми молодих науковців, що виконується за рахунок державного бюджету «Формування концептуальних засад залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України» (2019-2021). Коло наукових інтересів: соціальні проекти, люди з інвалідністю, права людини, неформальна освіта, медіація.

Конончук Антоніна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського Державного університету імені Миколи Гоголя. Коло наукових інтересів: професійна підготовка фахівців із соціальної роботи, професійні компетентності соціальних працівників, методи і технології соціальної роботи, соціальна робота в громаді.

Чернецька Юлія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи Комунального закладу

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. Коло наукових інтересів: соціально-педагогічна робота з ресоціалізації і реабілітації наркозалежних осіб в умовах реабілітаційних центрів, підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Соціальна робота», проблеми впровадження гендерночутливого підходу в професійну діяльність.

Сургова Світлана Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Коло наукових інтересів: використання методів превентивної педагогіки в системі підготовки майбутніх соціальних працівників, технології вищої педагогічної школи.

Манюк Богдана Вікторівна – магістр соціальної роботи, випускниця спеціальності «Соціальна робота» ЧНУ імені Петра Могили. Коло наукових інтересів: професійна діяльність соціального гувернера з дітьми з інвалідністю, методики роботи соціального гувернера з дітьми дошкільного віку, що мають розлади аутистичного спектру.

Малиновська Наталя Леонідівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Коло наукових інтересів: комунікаційні процеси та технології, соціальне партнерство, інновації в освітньому процесі.

Онипченко Оксана Ігорівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. Коло наукових інтересів: проблеми статеворольової соціалізації дітей та молоді, гендерні проблеми соціалізації особистості, теорія та історія соціальної роботи й соціального виховання.

Єльчієва Оксана Русланівна – директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації, магістр з державного управління. Коло наукових інтересів: публічне управління, децентралізація, соціальна політика, соціальний захист, механізм надання соціальних послуг, територіальні громади, протидія домашньому та ґендерно зумовленому насильству.

Рубаненко Ганна Сергіївна – магістр соціальної роботи, випускниця спеціальності «Соціальна робота» ЧНУ імені Петра Могили. Коло наукових інтересів: молодь, соціальна робота з молоддю, волонтерство.

Зозуляк-Случик Роксоляна Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Коло наукових інтересів: професійна етика, соціально- педагогічна та соціальна профілактика, соціалізація особистості.

Сай Любов Юріївна – кандидат педагогічних наук, в.о. доцента кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили, виконавець науково-дослідної теми молодих науковців, що виконується за рахунок державного бюджету

«Формування концептуальних засад залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України» (2019-2021). Коло наукових інтересів: психологічні методи в соціальній роботі, арт терапія, професійна підготовка соціальних працівників, громадянське суспільство.

Акімова Тетяна Юріївна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили, виконавець науково- дослідної теми молодих науковців, що виконується за рахунок державного бюджету «Формування концептуальних засад залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України» (2019-2021). Коло наукових інтересів: вища освіта, реформування вищої освіти, лідерство.

Костєва Тетяна Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент б.в.з. кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Інституту державного управління Чорноморського національного університету імені Петра Могили, виконавець науково-дослідної теми молодих науковців, що виконується за рахунок державного бюджету «Формування концептуальних засад залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України» (2019-2021). Коло наукових інтересів: комунікаційні процеси та технології, громадянське суспільство, лідерський стиль життя молоді, патріотичне виховання, коучинг особистісного розвитку.

Коваль Ганна Володимирівна – завідувачка кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук, доктор наук з державного управління, професор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Коло наукових інтересів: публічне управління, молодіжна політика, використання інноваціних технологій в професійній діяльності, інформаційне суспільство, соціальний захист населення.

Міщенко Оксана Михайлівна – викладачка кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Коло наукових інтересів: публічне управління, проблеми соціальної роботи, соціальні послуги, захист осіб з особливими потребами.

ISBN: 978-966-2650-37-2
DOI: 10.34132/IDU.2022.11
УДК: 364:323.2

socrob

Колективна монографія присвячена двадцятиріччю спеціальності «Соціальна робота» у ЧНУ імені Петра Могили. Авторські розробки викладачів кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки, випускників спеціальності «Соціальна робота» ЧНУ імені Петра Могили, колег із закладів вищої освіти України, фахівців-практиків розкривають актуальні питання, досвід та перспективи розвитку соціальної роботи в умовах сучасних викликів. Монографія складається з двох розділів: «Сучасні ризики, практики та інновації соціальної роботи в умовах становлення громадянського суспільства», в якому окреслено сучасний стан, перспективи розвитку соціальної роботи та запропоновані шляхи розв’язання соціальних проблем; «Виклики та перспективи розвитку спеціальності «Соціальна робота», який присвячено різним аспектам професійної підготовки фахівців соціальної сфери.
Монографія розрахована на науковців, викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів закладів вищої освіти, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, соціальних працівників, усіх, кого цікавить окреслене коло проблем.

Соціальна робота в умовах сучасних викликів: досвід і перспективи розвитку : колективна монографія / Кол. авт.; за заг. ред. проф. Ю. В. Палагнюк, доц. О. Л. Файчук. – Миколаїв : Вид-во: Ємельянова Т. В., 2022. – 511 с.

 1. Абрамченко В. В. Даже если это любовь. Здоровье. 1983. № 4. С. 14–15.
 2. Айвазова А. Е. Психологические аспекты зависимости. СПб. : Речь, 2003. 117 с.
 3. Алєксєєва Г. М. Сутність і структура готовності майбутніх соціальних педагогів до застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету : Педагогічні науки. 2012. № 2. С. 9-14.
 4. Аналітична записка щодо діяльності державної служби зайнятості у січні-вересні 2020 року. URL: https://dcz.gov.ua/analitics/67 (дата звернення: 25.10.2021).
 5. Андрущенко В. Філософія освіти ХХІ століття: у пошуках перспективи. Філософія освіти. 2006. №1 (3). С. 6-12.
 6. Андрущенко В. Роздуми про освіту: статті, нариси, інтерв’ю. Київ : Знання України, 2005. 804 с.
 7. Анімаційна соціально-педагогічна діяльність: конспект лекцій. Харк. держ. акад. культури; Уклад.: Н. О. Максимовська. Харків : ХДАК, 2019. 70 с.
 8. Арканникова М. С., Евсеева Л. И. Развитие коммуникативной культуры как приоритетное направление в процессе подготовки специалиста XXI века. Высокие интеллектуальные технологии и инновации в образовательнонаучной деятельности : материалы XIII междунар. научно- методической конференции, 16-17 февраля 2006 года. СПб. : Изд-во Политехнического ун-та, 2006. Т. 1. 403 с. URL: ftp://ftp.unilib.neva.ru/dl/1100.pdf (дата звернення: 20.09.2021).
 9. Артеменко І. В. Основні форми організації навчання у вищій школі. Вісник Черкаського університету імені Богдана Хмельницького : Педагогічні науки. 2008. Вип. 3. С. 7-9.
 10. Асеев В. Г. Мотивация поведения и формирование личности. Москва: Мысль, 1976. 158 с.
 11. Астафьева О. Н., Захарова О. А. Информационно- коммуникативная компетентность личности в условиях становления информационного общества. URL: ural-yeltsin.ru/…/Astafieva_Zaharova.doc (дата звернення: 26.09.2021).
 12. Ахутина Т. В., Пылаева Н. М. Методология нейропсихологического сопровождения детей с неравномерностью развития психических функций. Факультет психологии МГУ им. М. Ломоносова. Школа здоровья. 2002. №4. С. 8.
 13. Багрій В. Н. Умови успішного практичного навчання майбутніх соціальних працівників у вищих навчальних закладах. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. Вінниця: ДОВ «Вінниця». 2008. № 18. С. 279–283.
 14. Бандурка О. М. Наркотики : особлива небезпека : навч. посіб. Х. : Нац. ун-т внутр. справ, 2002. 172 с.
 15. Баркан А. И. Практическая психология для родителей. Москва : АСТ-ПРЕСС, 1999. С. 432.
 16. Баханов О. Ю. Захист соціальних працівників під час пандемії COVID-19. Вісник НТУУ «КПІ» Політологія. Соціологія. Право. 2020. № 3(47). URL: http://socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2020/3/4.pdf (дата звернення: 12.10.2021).
 17. Бацуровська І. В. Педагогічні функції навчання у вищій професійній освіті. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки і психології. 2014. №2 (11). С. 12-14.
 18. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навч. посіб. Драгоманова. К. : Логос, 2003. 134 с.
 19. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи : монографія. Київ : Наук. світ, 2006. 363 с.
 20. Белей М.Д. Ціннісно-мотиваційні особливості професійного становлення в умовах сучасного ВНЗ. Зб. наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ, 2011. Вип. 16(1). С. 12-23.
 21. Березинець А. В. Функції соціальної політики: управлінський аспект. Ринок праці та зайнятість населення. 2019. №1-2. С. 91. URL: http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/1-2-do-druku2.pdf (дата звернення : 08.10.2021).
 22. Беркалиев Т. Н. Профилактика наркомании в территориальной системе общего образования : автореф. дис канд. пед. наук : спец. 13.00.01

«Общая педагогика и история педагогики»; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. СПб., 2003. 24 с.

 1. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. Москва: Прогресс, 1986. 420 с.
 2. Бернс Р.         Что      такое   Я-концепция.            URL: http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/burns2. htm (дата обращения 17.07.2021).
 3. Беспалько В. В. Профілактика опійної наркоманії серед учнів навчальних закладів : метод. реком. Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. 31 с.
 4. Бех В. П. Соціальна робота в сучасному суспільстві : монографія, Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. 601 с.
 5. Бех В. П. Соціальна робота і формування громадянського суспільства: монографія. Київ, 2008. 599 с.
 6. Бибик Д. Особливості формування лідерського потенціалу майбутніх соціальних працівників в умовах професійної підготовки. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/19256/Bybyk.pdf?sequence=1 &isAllowed=y (дата звернення: 25.10.2021).
 7. Биков В. Ю. Навчальне середовище сучасних педагогічних систем. Професійна освіта: педагогіка і психологія. 2004. №4. С. 59-80.
 8. Боброва А., Ломоносова Н. Коронавірус і соціальний захист: між реформою і кризою. Cedos (ГО Центр дослідження суспільства). URL: https://cedos.org.ua/researches/koronavirus-i-sotsialnyi-zakhyst-mizh-reformoiu-i- kryzoiu/ (last accessed: 12.10.2021).
 9. Бордовская Н. В. Педагогика : учебник для вузов. СПб : Питер, 2001. 304с.
 10. Бояцис Р. Резонансне лідерство: самовдосконалення та побудова плідних відносин із людьми на основі активної свідомості, оптимізму та емпатії. М.: Альпіна Бізнес Букс, 2007. 300 с.
 11. Бутенко В. Г., Стрельчук Я. В. Формування культури морально- ділових відносин у менеджерів зовнішньоекономічної діяльності : монографія. Херсон: Грінь Д. С., 2012. 258 с.
 12. Бутенко Т. О. Активні методи навчання у формуванні комунікативної компетентності            студентів.      URL: https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2009-11/09btocsf.pdf       (дата звернення: 18.09.2021).
 13. Вайнілович Н. А. Волонтерський рух у сучасному українському суспільстві: мотиваційний аспект. Методологія, теорія і практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. 2010. № 2. С. 407–410.
 14. Вайнола Р. Х. Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2009. 542 с.
 15. Ващенко Г. Виховний ідеал : монографія. Полтава : Полтавський вісник, 2000. 175 с.
 16. Вдовенко Т. В. Теория и методика социальной работы в сфере досуга в странах Западной Европы : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.06. Москва, 1999. 279 с.
 17. Великий В.М. Соціальна педагогіка правоохоронної діяльності: навчальний посібник. Херсон, 2010.
 18. Виховання особистості у доброчинній діяльності: методич. посібник / під ред. Т.Ф. Алєксєєнко. Ніжин: ПП Лисенко, 2015. С.46-47.
 19. Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини : наук.-метод. збірник / за ред. Т. В. Говорун. Київ : Ін-т змісту і методів навч., 1996. 168 с.
 20. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. / за ред. Скрипченко О. В., Долинської Л.В. та ін. Київ : Каравела, 2006. 344 с.
 21. Віцукаєва К. М. Деякі аспекти теорії і практики підготовки соціального педагога. Вісник Черкаського університету імені Богдана Хмельницького : Серія Педагогічні науки. 2009. Вип. 148. С. 75-78.
 22. Волик Л. Інноваційне навчання студентів педагогічних вишів: тезаурус, обриси, приклади. Витоки педагогічної майстерності. 2013. №11. С. 90-95.
 23. Волонтерство як ресурс соціальної роботи у громаді. Зб. ст. міжнар. наук. конф. для студ. та аспір. (Київ, 22–23 берез. 2006 р.). Київ: Християнський дитячий фонд, 2006. 96 с.
 24. Выготский Л. С. Проблема развития и распада высших психических функций. В кн.: Проблемы дефектологии. Москва: Просвещение, 1995. С. 418.
 25. Габора Л. І. Соціально-педагогічні умови профілактики ВІЛ/СНІДУ серед старшокласників : автореф. дис канд. пед. наук : спец.

13.00.05 «Соціальна педагогіка»; Державний заклад «Інститут проблем виховання НАПН України» К., 2010.  20 с.

 1. Гавлітіна Т. М. Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного навчального закладу : навч.-метод. посіб. Рівне : Волинські обереги, 2007. 247 с.
 2. Гадасина А. Д. Плоды запретов: подростки и секс : кн. для учителя. Москва : Просвещение, 1991. 80 с.
 3. Гайдук Н. М. Львівський досвід професійної підготовки соціальних працівників. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія «Право та державне управління». 2012. №1. С. 4- 13.
 4. Говорун Т. В. Сексуальність у фокусі проблем статевої соціалізації особистості. Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини : наук.-метод. збірник / за ред. Т. В. Говорун. Київ : Інститут змісту і методів навчання, 1996. С. 27–35.
 5. Говорун Т. В., Шарган О. М. Сексуальна просвіта у розвитку статевої свідомості юнацтва. Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини : наук.-метод. збірник / за ред. Т. В. Говорун. Київ : Ін-т змісту і методів навч., 1996. С. 110–124.
 6. Голдблатт Дж. Special Event. Москва: ЭКСПО, 2010. 459 с.
 7. Голованова Д. В. Підготовка соціальних працівників в Україні: теоретичний аспект. Вісник Черкаського університету імені Богдана Хмельницького : Серія Педагогічні науки. 2010. Вип. 179. С. 101-104.
 8. Головешко Б. Р. Педагогічні умови формування лідерських якостей у майбутніх фахівців з адміністративного менеджменту у вищому навчальному закладі: дис канд. пед. наук: 13.00.04 / Харків: Національний

технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2017. 294 с

 1. Головешко Б.Р. Сучасні підходи до розвитку лідерства та їх імплементація у вищих навчальних закладах України. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2015. № 41. С. 254-259.
 2. Гомонюк О. М. Теоретичні та методичні основи формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Вінницьк. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. Вінниця, 2012. 596 с.
 3. Горішна Н. Cучасні тенденції розвитку соціальної роботи та підготовки соціальних працівників. Social Work and Education. 2017. Vol. 4, № 2. С. 8-22.
 4. Горішна Н. Професійна компетентність соціального працівника як складова його фахової підготовки. Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія Педагогіка. Соціальна робота. 2009. Вип. 16-17. С. 114-117.
 5. Горпінченко І. І. Висвітлення проблем інтимних стосунків у вихованні старшокласників. Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини : наук.-метод. збірник / за ред. Т. В. Говорун. Київ : Ін-т змісту і методів навч., 1996. С. 138–165.
 6. Гофрон А. Різні погляди на Європу і проектування освітніх концепцій. Вища освіта України. 2005. №1. С. 37-45.
 7. Гречанівська П.Е. Культурологія: навч. посіб. для дистанційного навчання. Київ: Університет «Україна», 2006. 323 с.
 8. Гриценок Л. І.   Мотивація   навчання   студентів-правознавців.

Науковий вісник КНУВС. 2010. №4. С. 179–188.

 1. Грищенко Н. А. Позанавчальна діяльність як особливий фактор становлення студента ВНЗ. Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2007. № 17 (133). С. 208–211.
 2. Гроф С. Области человеческого бессознательного : Данные исследований с помощью ЛСД; [пер. с англ. В. Н. Михейкина, Е. И. Антоновой]. М. : Изд-во Ин-та трансперсональной психологии, 1994. 60 с.
 3. Гузеев В. Матрица разнообразия – способ определения компетентности. Директор школы. 2012. № 8. С. 27–31.
 4. Гурлева Т. С. Дівчинка-підліток: проблеми віку і профілактика важковиховуваності. Київ : ІЗМН, 1997. 136 с.
 5. Гуссерль Э. Избранные работы [пер. с нем. В. И. Молчанова]. М.

: Издательский дом «Территория будущего», 2005. 464 с.

 1. Данилевич Н., Кохан М., Сновидович І. Розвиток лідерських компетентностей у студентів закладів вищої освіти. Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2019. № 57. С. 245-261. URL: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2019.57.0.4027 (дата звернення: 25.10.2021).
 2. Даренський В. Феномен   діалогу   як   універсалія   культури. Докса. 2010. № 15. С. 172-182.
 3. Демченко О. Дидактична система організації самостійної роботи студентів. Рідна школа. 2006. № 5. С. 68-70.
 4. Демчук А. А. Социальная компетентность обучаемых как показатель качества общего и профессионального образования. URL: old.agpu.net/institut/ podrazdeleniya/kachestvo/Ikonf/Demchuk.doc (дата обращения: 21.09.2021).
 5. Денисенко Н. Г., Тарадюк Д. О. Функції тьютора як педагога в системі професійної освіти. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2019. Випуск 66. Серія 5. С. 55-59.
 6. Децюк Т. М. Формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників у позааудиторній роботі в умовах вищого навчального закладу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Глух. нац. пед. ун-т. ім. О. Довженка. Глухів, 2015. 238 с.
 7. Деякі питання виплати державної соціальної допомоги: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632 Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/632- 2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 09.10.2021).
 8. Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»: Постанова Кабінету Міністрів України від 30. 01. 2019 р. № 68. Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 08.10.2021).
 9. Деякі питання Національної соціальної сервісної служби України: Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 № 783 Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-2020-

%D0%BF#Text (дата звернення: 09. 19. 2021).

 1. Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 512. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/512-2018-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.09.2021).
 2. Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми: Постанова КМУ від 22 квітня 2020 року № 329. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 21.09.2021).
 3. Дітковська Л. А. Інформаційно-комунікаційні технології у фаховій підготовці соціальних працівників. Зб. наук. праць Хмельницького ін- ту соц. технол. Ун-ту «Україна». 2013. № 7. C. 79.
 4. Дітковська Л. А. Місце інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності соціальних працівників. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2013. №        2(8)     URL: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Ditkovska_2013_2.pdf   (дата звернення: 12.10.2021).
 5. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників: Наказ Міністерства соціальної політики України 29.03.2017 № 518. https://zakon.rada.gov.ua/ rada/show/v0518739-17#Text (дата звернення: 12.10.2021).
 6. Долгенко А. Н. Декадентский гедонізм. Феномен удовольствия в культуре: матер. междунар. науч. форума 6-9.04.2004 г. СПб.: Центр изучения культуры, 2004. С. 170-172.
 7. Допомогу прив’язано до прожиткового мінімуму на дитину У Мінсоцполітики докладно пояснили суть і мету урядового проекту

«Муніципальна няня». Урядовий кур’єр: газ. органів держ. викон. влади України.            2019. № 23 (6386). 5 лют. URL:

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/dopomogu-privyazano-do-prozhitkovogo- minimumu-na-d/ (дата звернення : 08.10.2021).

 1. Дубасенюк О. А. Педагогічні умови ціннісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів. Професійна освіта: педагогіка і психологія : пол.-укр., укр.-пол. щорічник / за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. Ченстохова ; Київ, 2011. Вип. XIII. С. 162–166.
 2. Думанська В. П. Програма «Муніципальна няня»: можливості поєнання батьківства та зайнятості. Ринок праці та зайнятість населення : наук.-вироб. журн. 2018. №4. С. 58. URL: http://ipk.edu.ua/wp- content/uploads/2020/04/4.pdf (дата звернення 08. 10. 2021).
 3. Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение. Ленинград. Изд-во Ленинградского университета, 1985. 168 с.
 4. Енциклопедія для фахів соціальної сфери. 2-е вид. / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. Київ, Сімферополь: Універсум, 2013. 536 с., С. 516.
 5. Енциклопедія освіти / гол. ред. В. І. Кремень.Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.
 6. Ерохина И. А. Здоровьесберегающие технологии в профилактике наркозависимости подростков : дис канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория

и методика обучения». Тамбов, 2005. 272 с.

 1. Етика та психологія сімейних стосунків : навч. посіб. для загальноосвіт. закл. різних типів / В. П. Покась, О. І. Плиска і др. ; ред. Я. С. Фруктова Київ, 2006. 93 с.
 2. Євсович Р. В. Гуманізація та гуманітаризація вищої освіти в Україні: історичний аспект. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2012. № 5 (52). С. 79-87.
 3. Євтушенко О. Н. Роль державної влади і місцевого самоврядування в розбудові сервісної держави з надання якісних публічних послуг. Наукові праці: науково-методичний журнал. Т. 122, Вип. 109. Політологія, 2009.   С.        32-37.  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2009_122_109_8. (дата звернення: 30.10.2021).
 4. Ємельянов В. М., Шульга А. А. Нормативно-правове забезпечення реформування місцевого самоврядування та об’єднання територіальних громад в Україні. Наукові праці: науково-методичний журнал. Т. 290. Вип. 278. Державне управління. Миколаїв: ЧДУ ім. П. Могили, 2017. С. 55.
 5. Ємельянов В., Сокірко М. Ризики реформи децентралізації та способи їх вирішення. Публічне управління та регіональний розвиток, 2020 (10), 1106-1139. https://doi.org/10.34132/pard2020.10.07 (дата звернення: 30.10.2021).
 6. Жигулина В. В., Румянцев В. А. Формирование мотивов учебно- профессиональной деятельности студентов. В мире научных открытий. 2013.

№ 11. С. 101-109.

 1. Журавель Т. В. Соціально-педагогічна профілактика ВІЛ-інфекції серед вихованців пенітенціарних установ для неповнолітніх : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед.наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка». К., 2012. 20 с.
 2. Завацька Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога: Навчальний посібник для ВНЗ. К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. 240 с.
 3. Зайцева Т.О. Основні підходи до класифікації девіантної поведінки.Сучасні соціально-педагогічні процеси в Україні: тенденції, реалії, перспективи. Збірка наукових робіт. Вип.ІІ. 2010. 160 с.
 4. Залучення молоді до розвитку громадянського суспільства: тренінговий посібник / Палагнюк Ю. В., Лушагіна Т. В., Акімова Т. Ю., Костєва Т. Б. та ін.; під заг. ред. проф. Ю. В. Палагнюк, Т. В. Лушагіної. – Миколаїв: Вид-во: Ємельянова Т. В., 2021. C. 9.
 5. Збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я підлітків та молоді: потенціал громади : метод. матеріали до тренінгу / авт.-упоряд. Н. В. Зимівець; за заг. ред. Г. М. Лактіонової. Київ : Наук. світ, 2004. 205 с.
 6. Звєрєва І. Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика : монографія. К. : Правда Ярославичів, 1998. 333 с.
 7. Зимівець Н. В. Соціально-педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров’я в учнівської молоді : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка». Луганськ, 2008. 24 с.
 8. Зливков В. Л. Ідентифікація та самоідентифікація як первинні та вторинні чинники саморозвитку особистості педагога. Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» : Філософія. Психологія. Педагогіка. 2007. №1. С. 77-82.
 9. Зозуляк-Случик Р. В. Компетентнісний підхід у процесі формування професійної етики майбутніх соціальних працівників в умовах модернізації вищої освіти. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). 2017. 8 (313). Ч. 1. С.73–80.
 10. Зозуляк-Случик Р. В. Формування професійної етики майбутніх соціальних працівників в університетах : монографія. Івано-Франківськ : НАІР, 2019. 460 с.
 11. Зробити людину успішною й забезпечити системний прогрес суспільства. З доповіді президента АПН України В. Кременя на Загальних зборах Академії педагогічних наук (квітень 2006 р.). Біологія і хімія в школі. 2006.№ 3. С. 2.
 12. Зюбин Л. М., Храмцова А. Д. Подготовка учащихся к браку и семье. Київ : Изд. объед. Вища школа, 1985. 95 с.
 13. Исаев Д. Н., Каган В. Е. Половое воспитание детей : Медико- психологические аспекты : изд. 2-е, перераб. и доп. Ленинград : Медицина, 1988. 160 с.
 14. Іванова І. Ф. Розвиток комунікативної компетентності студентів педагогічних спеціальностей на заняттях з психології. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. праць. 2013. Т. 2. Вип. 11 (99). С. 121 — 124.
 15. Інновації у соціальних службах: навч.метод. посібник. За ред. Т. Семигіної. Київ: Університетське видавництво «Пульсари», 2002. С.25.

 

 

 1. Інтернет-технології. URL: // uk.wikipedia.org/wiki/(дата звернення: 25.10.2021)
 2. Інформаційне суспільство в світі та Україні: проблеми становлення та закономірності розвитку : колект. монографія / [Ажажа М. А. та ін. ; за ред. д-ра філос. наук, проф. В. Г. Воронкової] ; Запоріз. держ. інж. акад. — Запоріжжя : ЗДІА, 2017. 283 с.
 3. Інформаційне суспільство: проблеми та перспективи : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф., 28 трав. 2021 р., Одеса /[відп. ред. Н. І. Логінова]; Нац. ун-т «Одес. юр. акад.», Каф. інформ. технологій. Одеса : Фенікс, 2021. 98 с.
 4. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Словник [A-Z] [В. М. Барладим та ін.]. Київ : Компринт, 2019. 133 с.
 5. Інформаційно-комунікаційні технології.     URL: uk.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення: 25.10.2021).
 6. Ісаєва О. С. Особистісно-орієнтована освіта студентів вищих медичних навчальних закладів. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. 2012. №7. С. 333-338.
 7. Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні: навч. посіб.

/ Упоряд.: С. Я. Харченко, М. С. Кратінов, Л. Ц. Ваховський та ін. Луганськ: Альма-матер, 2005. 408 с.

 1. Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі. Вінниця: ТОВ «Планер», 2011. 220 с.
 2. Калашнікова С. А. Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства. (Монографія). К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. 380.
 3. Каленський А. А. Розвиток професійно-педагогічної етики у майбутніх викладачів спеціальних дисциплін. 2-ге вид., випр. і допов. Київ : ЦП «Компринт», 2016. 424 с.
 4. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство : [пер. с фр.]. М. : Политиздат, 1990. 415 с.
 5. Канцедал М.Є., Кравцова О.М. Довідник класного керівника в запитаннях і відповідях. Харків : Видавництво «Ранок», 2006. 384 с.
 6. Капська А. Й. Деякі аспекти професійної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників. Соціалізація особистості. 2007.Т.28.С.12- 16.
 7. Караман О. Л. Теорія і методика соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах України : дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка». Луганськ, 2013. 473 с.
 8. Карпенко О. Г.Деякі аспекти практичної підготовки майбутніх соціальних працівників у вищих навчальних закладах. Соціальна робота в Україні: вектор розвитку в третьому тисячолітті : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 квіт. 2007 р.) Київ : НПУ, 2007. Вип. 5. (Ч. 1). С. 225–230.
 9. Карп’як М.О. Формування креативних просторів та їх значення для економічного розвитку регіону в умовах децентралізації влади. Соціально- економічні проблеми сучасного періоду України. 2017. № 3. С. 139-142.
 10. Кечик О. О. Форми та методи самостійної роботи студентів педагогічного коледжу. Науковий вісник Донбасу : електрон. наук. фах. вид. 2011. № 1. URL : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvd_2011_1_26.pdf (дата звернення: 23.02.2013).
 11. Кивенко С. Організаційно-педагогічні умови активізації процесу самовдосконалення підлітків-девіантів. Сучасні соціально-педагогічні процеси в Україні: тенденції, реалії, перспективи. Збірка наукових робіт. Вип.ІІ.Херсон, 2010. 160 с.
 12. Класифікатор соціальних послуг: затвердж. Наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2020 р. № 429 URL: https://dcz.gov.ua/analitics/67 (дата звернення: 25.10.2021).
 13. Клішевич Н. А. Соціально-педагогічна робота з підлітками з делінквентною поведінкою (друга половина ХХ – початок ХХІ століття : автореф. дис. … канд. пед.наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка»; Київ. ін.-т ім. Б. Гринченка. К., 2011. 20 с.
 14. Клос Л. Є. Практична складова професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до здоров’язбережувальної діяльності. Вісник ЛДУ БЖД. 2013. №8. С. 222-232.
 15. Кобылецкая В., Ячевский А. О мальчиках и девочках / пер. с польск. Москва : Профиздат, 1991. 128 с.
 16. Коваленко Н.П., Боброва Н.О., Ганчо О.В., Зачепило С.В. Мотивація як запорука успішного професійного розвитку. Медична освіта. 2020. №3. С. 43–48.
 17. Кон И.С. Психология ранней юности: кн. для учителя. Москва: Просвещение, 1989. 255 с.
 18. Кон И. С. Социология личности. Москва : Политиздат, 1967.

383 с.

 1. Кондратенко Е. В. Технологии социальной работы и их роль

в процессе помощи детям, страдающим аутизмом. Питербург: Социосфера, 2013. С.63-67.

 1. Кондрашова Л. В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом институте. Киев; Одесса : Вища школа, 1988. 160 с.
 2. Коношенко С. В. Реабалітаційна робота з соціально дезадаптованими підлітками в умовах індустріального регіону : монографія. Словянськ : «Печатный двор», 2009. – 251 с.
 3. Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.07.2019 р. № 1038. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5d5/279/7ca/5d52797ca746c3593747 18.pdf (дата звернення: 25.10.2021).
 4. Копієвська О. Р. Трансформаційні процеси в культурних практиках України: глобальний, глокальний контекст та локальні особливості (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). : дис. д-ра культурології : 26.00.06 / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2018. 487 с.
 5. Копытин А. И. Профессиональное образование в области арт- терапии. Профессиональное интернет-издание «Психологическая газета». 2007. URL : http://psy.su/interview/1983/ (дата звернення: 03.09.2021).
 6. Корж Н. Л. Мотиваційно-ціннісне ставлення студентів технічних спеціальностей до самостійних занять фізичною культурою. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2012.

№ 6. С. 84-88.

 1. Костєва Т., Файчук О. Соціальна відповідальність органів місцевого самоврядування як крок до розвитку громадянського суспільства (на прикладі Миколаївського району). Публічне управління та регіональний розвиток. 2019. 1(3), 57-76. https://doi.org/10.34132/pard2019.03.04 (last accessed: 30.10.2021).
 2. Кочубей Н. В. Соціокультурна діяльність. Суми: Університетська книга, 2015. 122 с.
 3. Кравець В. П. Сексуальна педагогіка : навч. посіб. Тернопіль : ТНПУ, 2016. 320 с.
 4. Кравченко О. В. Наукова культурологія в Україні. Культура України. 2013. № 41. С. 13-21.
 5. Кравчук Л. І. Теоретичні засади формування професійно- ціннісних орієнтацій майбутніх соціальних працівників. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету

«Україна». 2012. № 5. С. 100-103.

 1. Краснова Н. П., Харченко Л. П., Пігіда В. М. Соціалізація особистості : навч.-метод. посіб. Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. 178 с.
 2. Краснова Н. Формування професійних ціннісних орієнтацій як ціль виховання у ВУЗІ. Педагогічні науки. Харсон. держ. ун-т : зб. наук. пр. Херсон, 2016. Вип. 44. С. 255–260. URL: ftp:// ps.stateuniversity. ks.ua/file/issue_44/58.pdf (дата звернення: 12.10. 2021).
 3. Креденець Н. Д. Модель формування професійної компетентності майбутнього фахівця легкої промисловості. Вісник Черкаського університету імені Б. Хмельницького : Серія Педагогічні науки. 2009. Вип. 157. С. 95-100.
 4. Кремень В. Г. Філософія національної ідеї: Людина. Освіта. Соціум. Вид. перероб. Київ : Грамота, 2010. 576 с.
 5. Кремень В.Г. Якісна освіта і нові вимоги часу. Педагогічна і психологічна науки в Україні. 2007. Т.1 С.11-24.
 6. Кривоконь Н. І. Проблеми соціальної роботи та соціальної політики в Україні: навчальний посібник. Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет, 2012. 320 с.
 7. Кривоногова О. В. Психологічні чинники виникнення у підлітків опійної наркоманії та її корекція : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец.

19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». Одеса, 2010. 20 с.

 1. Крутогорська Н. Пошук нових технологій організаційно-виховної роботи серед студентів педагогічного університету. Рідна школа. 2003. № 4. С. 47–50.
 2. Кудін А. П. Інформаційно-комунікаційні технології в навчанні. К.

: Волиньполіграф, 2012. 414 с.

 1. Кудряшова О.В. Лідерство как предмет соціально-філософского анализу: дис. доктора філос. наук: 19.00.01 / Моск.пед.ун-т ім.В.І.Леніна. Москва, 1996. 359 с.
 2. Кузьминов В. В. Педагогическая профилактика наркомании среди учащихся с отклоняющимся поведением : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»; Смол. гос. ун-т. Смоленск, 2006. 20 с.
 3. Кулюткин Ю. Н., Сухобская Г. С. Творческая направленность деятельности педагога. Ленинград, 1978. 79 с.
 4. Купіна І. О. Шляхи підвищення комунікативної компетентності студентів факультету дошкільної освіти. Теорія та методика навчання та виховання. 2018. Вип. 45. С. 117-127.
 5. Кутянова И. П. Ресоциализация наркозависимых: социально- психологические аспекты : дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.05

«Социальная психология; психология социальной работы». СПб., 2007. 249 с.

 1. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения. Москва : Педагогика, 1983. Т.1. 392 с.
 2. Леонтьєва В. Менеджмент як професія: роль і статус у кульутротворчому процесі. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Філософія. 2014. № 42. С. 125-136.
 3. Лещук Г. В. Підготовка соціальних працівників до роботи із різними групами            клієнтів. URL: http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/pedagogy-psychology-and-sociology- 411/theory-and-methods-of-studying-education-and-training-411/11220-411-1078 (дата звернення: 24.08.21).
 4. Лещук Н. О., Савич Ж. В., Голоцван О. А., Сивохоп Я. М. Статеве виховання і репродуктивне здоров’я підлітків та молоді : навч. посіб. Київ, 2014. 136 с.
 5. Липский И.А. Социальная педагогика. Методологический анализ: учебное пособие. Москва: ТЦ Сфера, 2004. 320 с.
 6. Лисенко І. П. Динаміка і корекція патопсихологічних симптомокомплексів у осіб, залежних від алкоголю та наркотиків : дис д-ра

психол. наук : спец. 19.00.04 «Медична психологія». К., 2003. 558 с.

 1. Листопад А. А. Профилактика наркомании в студенческой среде : учеб. пособие. південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. Одеса : Маяк, 2005. 312 с.
 2. Литвинова Н. А. Соціально-педагогічна профілактика вживання наркотичних речовин підлітками групи ризику : дис. … канд. пед. наук : спец.

13.00.05 «Соціальна педагогіка»; ДВНЗ «Донбас. держ. пед. ун-т». Словянськ, 2014. 214 с.

 1. Лідерські компетенції   для      майбутнього. URL    : http://www.management.com.ua/notes/top-leadership-skills-for-the-future.html (дата звернення: 25.10.2021).
 2. Ліфарєва Н. В. Психологія особистості: навч. посібник. К., 2003. 240 с.
 3. Лупьян Я. А. Барьеры общения, конфликты, стресс. 2-е изд., доп. Минск : Выш. шк., 1988. 223 с.
 4. Лютий В. П. Соціальна робота з групами девіантної поведінки : навч. посіб. К. : Академія праці і соціальних відносин, 2000. 50 с.
 5. Лютова Е. К., Шпаргалка для взрослых: психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. Москва : Генезис, 2000.
 6. Майський Г. Ю. Формування позитивної мотивації студентів до професійної діяльності в процесі педагогічної практики. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. 2012. №7. С. 381-385.
 7. Максимова Е. В. Уровни общения. Причины возникновения раннего детского аутизма и его коррекция на основе теории Н.А. Бернштейна. Москва : Изд-во “Диалог-МИФИ”, 2008. С. 59.
 8. Малиновська Н. Л. Комп’ютерна обробка результатів соціальних досліджень: робоча програма навчальної дисципліни для студентів Спеціальності 231 «Соціальна робота». Миколаїв, 2019. 24 с.
 9. Мандрикова Е. Ю. Разработка опросника самоорганизации коммуникативной деятельности. Психол. диагностика. 2010. № 2. С. 87–111.
 10. Манько В. М. Теоретичні та методичні основи ступеневого навчання майбутніх інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. Тернопіль, 2005. 486 с.
 11. Маркова А. К. Учебно-познавательные мотивы и пути их исследования. Формирование учебной деятельности школьников. Москва : Педагогика, 1982. С. 163–169
 12. Мартинюк Т. А. Соціально-педагогічна профілактика вживання психоактивних речовин підлітками : автореф. дис.. … канд. пед. наук : спец.

13.00.05 «Соціальна педагогіка»; Державний заклад «Волинський нац. пед. ун. ім. Лесі Українки». Луцьк, 2011.  20 с.

 1. Марценковський І. А. Вимоги до програмно-цільового обслуговування дітей з розладами зі спектра аутизму: методичні рекомендації. Київ, 2009. С. 46.
 2. Маслоу А. Мотивация и личность. СПБ : Питер, 2003. 352 с.
 3. Медведєва О. Р. Формування творчих умінь студентів у позааудиторній виховній роботі : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2008. 266с.
 4. Мельник Ж. В. Теоретичні аспекти підготовки соціальних працівників в Україні. Інтернет конференція: Корекційна та соціальна педагогіка і психологія: сучасні проблеми та перспективи розвитку. URL : http://fkspp.at.ua/konf2/melnik.pdf (дата звернення: 13.08.2021).
 5. Мельничук Т. Ф. Системно-структурний аналіз культурних взаємин людини і професійного середовища. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. 2012. № 7. С. 385-394.
 6. Мєдвєдєв В. Попередження злочинного насильства у військових формуваннях. Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Хмельницький, 2011. С.410-412.
 7. Миколаївський регіональний центр зайнятості. URL: https://mik.dcz.gov.ua/news?page=8 (дата звернення 03. 11. 2020).
 8. Мороз Л. І. Вплив батьків на формування ціннісних орієнтацій у сфері між статевих взаємин. Вихователю про психологію та педагогіку сексуального розвитку дитини : наук.-метод. збірник / за ред. Т. В. Говорун. Київ : Ін-т змісту і методів навч., 1996. С. 83–90.
 9. Морозова О. Інтерес як основний показник мотивації педагогічної діяльності майбутніх учителів музики. Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка : зб. наук. праць. 2009. № 21. С. 196-202.
 10. Москалюк О. І. Формування професійної спрямованості у майбутніх соціальних педагогів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. Кіровоград, 2007. 211 с.
 11. Мудрий Я. С. Соціально-педагогічні засади збереження репродуктивного здоров’я старшокласників : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» ; Іститут проблем виховання АПН України. К., 2010. 20 с.
 12. Муромець В. Г. Формування ціннісного ставлення до психологічного здоров’я студентської молоді засобами естетотерапії. Освітологічний дискурс. 2014. № 4. С. 199-207.
 13. Набока О.О. Подолання соціальної дезадаптації підлітків. Сучасні соціально-педагогічні процеси в Україні: тенденції, реалії, перспективи: Збірка наукових робіт. Вип ІІ. 2010. 160 с.
 14. Нагорна А. М. Беспалько В. В. Профілактика наркоманії серед підлітків : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. 2-е вид., допов. Кам’янець- Подільський : Абетка-НОВА, 2003. 183 c., С. 127-148.
 15. Наливайко В. С. Ресоціалізація осіб, звільнених з місць позбавлення волі: теорія і практика : навч. посіб. Луцьк : Місійна книжкова фабрика «Християнське життя», 2001. 120 с.
 16. Науково-методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників в умовах євроінтеграції / Л. Нестерова [та ін.]. К. : ІПТО НАПН України, Педагогічна думка, 2012. 160 с.
 17. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. URL : http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf (дата звернення: 21.05.2021).
 18. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року від       25            червня            2013    року. URL     : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (дата звернення: 27.08.2021).
 19. Національний Класифікатор професій ДК 003:2010. URL : http://dovidnyk.in.ua/directories/profesii (дата звернення: 25.10.2021).
 20. Неживець О. Жук, І. Жук Л. Ресоціалізація засуджених та осіб, звільнених з місць позбавлення волі : монографія. К. : Кондор, 2009. 222 с.
 21. Нероба Є. Професійна підготовка інженерів-педагогів у вищих технічних навчальних закладах Польщі : автореф. дис. канд..п.н. : 13.00.04 / Ін- т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. Київ, 2003. 22 с.
 22. Нижник Л., Сагірова О. Допомога дітям з особливими потребами. Київ. 2004. 120 с.
 23. Ніколаєва В. І. Соціально-педагогічна реабілітація підлітків із сімей групи ризику в центрах соціальних служб для сімї, дітей та молоді : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Теорія та істория педагогіки». Луганськ, 2009. 20 с.
 24. Новиков Д. А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типичные ситуации). Москва : МЗ-Пресс, 2004. 67 с.
 25. Новые ценности образования: тезаурус для учителей и школьных психологов. М.: Мега-Пресс, 1995. 234 c., С. 67.
 26. Овчаренко Г. Е. Позанавчальна діяльність студентів у вищих навчальних закладах: сутнісні характеристики, структура та особливості. Освіта Донбасу. 2008. № 5 – 6 (130–131). С. 35–39.
 27. Овчаренко С. Г. Неформальна освіта – необхідний елемент сучасної освітньої            системи.         URL: http://dialog.lviv.ua/files/champions_final_%20conference.pdf (дата звернення: 25.10.2021).
 28. Омельченко E. Л. Молодежные культуры и субкультуры. М. : ИНФРА, 2000. 139 с., С. 13-19.
 29. Омельченко С. О. Пристинський В. М. Соціалізація дітей і підлітків засобами освітньо-виховної оздоровчої роботи : навч.-метод. посіб. Словянськ : Вид-во ДВНЗ «ДДПУ», 2014. 208 с.
 30. Омельяненко С. Ідентифікація та самоідентифікація майбутніх учителів у процесі застосування інноваційних технологій. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2011. № 4 (Ч. 2). С. 98-104.
 31. Онипченко О. І. Статеворольова соціалізація дітей та підлітків в Україні (ХХ століття) : монографія. Харків : ФОП Панов А. М., 2020. 544 с.
 32. Орбан-Лембрик Л. Масова культура і моделі поведінки. Соціальна психологія. 2005.  №2. С. 38-44.; С. 38-44.
 33. Оржеховська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх: навчально-методичний посібник. Київ, 1996. 352 с.
 34. Оржеховська В. Збереження репродуктивного потенціалу учнівської молоді : практико-зорієнтований посібник.   /   В. Оржеховська, Л. Габора, В. Кириченко. Харків : Точка, 2008. 242 с.
 35. Павелків Р. В. Загальна психологія : підручник. Київ : Кондор, 2009. 576 с.
 36. Павлик О. Ю. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх перекладачів до використання офіційно-ділового мовлення : автореф. дис. канд.пед.наук: 13.00.04 / Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького Хмельницький, 2004. 19 с. 1963.
 37. Павлова М. П. Педагогічна система А. С. Макаренка. Москва,
 38. Палагнюк Ю.   В.,   Білас   О.   М.   Удосконалення   державної соціальної політики щодо молодих сімей (на прикладі соціальної послуги «муніципальна няня»). Вісник Херсонського національного технічного університету. 2021. № 2 (77). С. 158. URL: https://ojs.kntu.net.ua/index.php/visnyk/article/view/89/122           DOI: https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.2.19 (дата перегляду : 08.10.2021).
 39. Палагнюк Ю. В., Письмиченко О. С. Особливості розвитку соціальних послуг у системі соціальної політики Німеччини. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. Наук. Фах. Вид. Херсонського національного технічного університету. 2018. № 1. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2018_1/20.pdf (дата звернення : 10.10.2021).
 40. Палеха Ю. І. Інформаційна культура. Київ : Ліра-К, 2020. 399 с.
 41. Педагогические технологии: учебное пособие для студентов педагогических специальностей / Под общей ред. В.С. Кукушина. Москва: ИКЦ «МарТ», 2004. 336 с.
 42. Педагогіка вищої школи / за ред. З. Н. Курлянд. К. : Знання, 2005.

399 с.

 1. Петриченко Л. О. Підготовка майбутнього вчителя початкової

школи до інноваційної діяльності в позааудиторній роботі : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2007. 215 с.

 1. Петрище И. П. О половом воспитании детей и подростков. Минск

: Нар. асвета, 1990. 160 с.

 1. Петровская Л.        А.        Компетентность       в          общении. Социальнопсихологический тренинг. Москва : МГУ, 1989. 216 с.
 2. Платонов К.К. О системе в психологи. Москва: Мысль, 1972.

312 с.

 1. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи: підручн. Київ: Каравела,
 2. 352 с.
 3. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи. 3-тє вид., випр. і доп. Київ : Каравела, 2011. 360 с.
 4. Пожидаєва О. В. Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутнього соціального педагога у вищому навчальному закладі. Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал. 2011. № 3/4. С. 72-80.
 5. Пол. Брак. Семья   /   под.   ред.   проф.   П. Попхристова,   д-ра Т. Бостанджиева и д-ра А. Бонева. Медицина и физкультура. София, 1977. 300 с.
 6. Поліщук В. А. Професійний розвиток соціальних працівників у контексті неперервної освіти. Вісник Черкаського університету імені Богдана Хмельницького : Серія Педагогічні науки. 2010. Вип. 183. Ч. 2. С. 123-128.
 7. Поліщук В. А. Становлення професіоналізму соціального педагога на основі компонентів індивідуального стилю його діяльності. Молодь і ринок. 2011. № 4. C. 38–43.
 8. Поліщук В. А. Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти: дис. … д-ра пед. наук :

13.00.04 / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. Тернопіль, 2006. 454 с.

 1. Поліщук В. А. Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти : монографія. / за ред. Н. Г. Ничкало. Тернопіль : ТНПУ, 2006. 424 с.
 2. Поліщук В. А., Янкович О. І. Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи: курс лекцій. Тернопіль, 2009. 256 c.
 3. Поліщук В. А. Професійна підготовка фахівців для соціальної сфери: зарубіжний досвід. URL : http://www.twirpx.com/file/131400/ (дата звернення: 11.08.21).
 4. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України : наказ Міністерства освіти і науки України від 8 квіт. 1993 р. № 93 URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93 (дата звернення: 12.10.21).
 5. Полтавець Т. «Муніципальна няня»: українські інновації та польський досвід. Громадська думка про право творення. 2018. №13 (157). С.13. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/dumka/2018/13.pdf (дата звернення: 08. 10. 2021).
 6. Полторак Л. Ю. Особливості реалізації педагогічних умов професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до використання методів арт-терапії. Теорія і методика виховання : Науково-педагогічний вісник. 2015. Вип.1 (4). С. 33-36.
 7. Полторак Л. Ю. Роль та завдання післядипломної освіти у професійній підготовці соціальних працівників до використання методів арт- терапії. Управління післядипломною освітою: реалії, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: у 2-х частинах. Херсон, 2013. Ч. 2. С. 16-19.
 8. Помыткина Т. И. Духовно-нравственный диалог в преодолении подростковой наркозависимости : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01

«Общая педагогика и история педагогики» . Новокузнецк, 2006. 175 с.

 1. Пономаренко Г.О. Організація профілактичної діяльності правоохоронних органів серед учнівської молоді: методичні рекомендації. Херсон, 1997. 60 с.
 2. Попович Г. Практика – основа професійної підготовки спеціалістів соціальної роботи. Ужгород, 2001. 34 с.
 3. Порядок застосування методів психологічної і психотерапевтичної допомоги : Наказ Міністерства охорони здоров’я України. URL : https://moz.gov.ua/uploads/2/13725-pro_20190725_1_dod.pdf (дата звернення: 20.09.2021).
 4. Посохова І. І., Конопляста С. Ю. Дослідження проблеми дитячого аутизму. Дефектологія. 1997.  № 4.  С. 156.
 5. Права дитини: від витоків до сьогодення: зб. текстів, метод. та інформ. матеріалів: метод. видання / авт.-упор. Г.М. Лактіонова, Л.В. Пироженко, О.В. Сухомлинська та ін. Київ: Либідь, 2002. С. 151.
 6. Правила взаємодії безробітних із центром зайнятості у період карантину. URL: https://dcz.gov.ua/storinka/pravyla (дата звернення: 25.10.2021).
 7. Прибора Т. Особливості роботи соціального гувернера з тривожними дітьми. Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки. 2011. Вип. 97. С. 230.
 8. Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник- довідник. Київ : Каравела, 2012. 328 с.
 9. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1556-18 (дата звернення: 02.08.2021).
 10. Про військовий обов’язок і військову службу : Закон України від 25.03.1992 р. №2233-ХІІ. ВВР. 1992. №27. С.385; поточна редакція від 01.08.2021р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 (дата звернення: 25.10.2021).
 11. Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2021. № 36. С. 306.
 12. Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю: Закон України № 2249-VIII від 19.12.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14#Text (дата звернення: 21.09.2021).
 13. Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні: Закон України від 15 грудня 1992 року. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 16. С. 407–409.
 14. Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: Постанова Кабінету міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392. URL : http://zakon.nau.ua/doc/ ?uid=1078.31682.0 (дата звернення: 02.10.2021).
 15. Про затвердження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України. 2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1965643- 05#Text (дата звернення: 21.10.2021).
 16. Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі: Постанова КМУ від 22 серпня 2018 р. № 658. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF#Text (дата звернення: 19.09.2021).
 17. Про інноваційну діяльність: Закон України № 40-IV станом на 05.12.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show (дата звернення: 25.09.2021).
 18. Про культуру: Закон України № 2778 станом на 28.12.2014 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show (дата звернення: 25.09.2021).
 19. Про освіту : Закон України. Законодавство України про освіту. Збірник законів. 2002. 159 с.
 20. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки: Закон України від 09.01. 2007 р. № 537-V. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 12. С. 102.
 21. Про розвиток соціальних сервісів для деяких соціальних груп населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2020 року №
 22. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.09.2021).
 23. Про соціальні послуги: Закон України від 2019, № 18 Офіційний вебсайт Верховної      Ради            України.         URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 19.09.2021).
 24. Про соціальну роботу з дітьми та молоддю: Закон України від 21 червня 2001 року. Офіційний вісник України. 2001. № 29. С. 76–82.
 25. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 05.02.1993 №2998-ХІІ (редакція станом на 22.05.2021 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2998-12#Text (дата звернення: 25.10.2021).
 26. Про схвалення Концепції реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 № 1057-р. Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-2020-%D1%80#Text (дата звернення: 01.10.2021).
 27. Проблеми правового регулювання інформаційної політики в Україні. Київ, 2015. С. 34-54.
 28. Програма «Комплексні заходи            по        соціальному  захисту населення». URL:            http://dszn.mk.gov.ua/dostup-do-publichnoi- informatsii/pasporty-biudzhetnykh-prohram-oblasnoho-biudzhetu/128-kompleksna- prohrama-sotsialnoho-zakhystu-naselennia-turbota-na-period-do-2023-roku.html (дата звернення: 20.09.2021).
 29. Програмний комплекс    «Інтегрована    інформаційна    система

«Соціальна громада». URL: https://socgromada.ioc.gov.ua/ (дата звернення: 20.09.2021).

 1. Проникновение интернета в Украине. Factum Group Ukraine. URL: https://inau.ua/sites/default/files/file/1811/dani_ustanovchyh_doslidzhen_iii_kvartal

_2018_0.pdf (last accessed: 12.10.2021).

 1. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів. Харків : Прапор, 2009. 672 с.
 2. Пшеничний В. Г. Запобігання поширенню наркотизму в Україні (кримінологічна та кримінально-правова характеристика) : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Нац. акад. внутр. справ України. К., 2005. 219 с.
 3. Радкович Л. А. Сутність полікультурного виховання студентів вищих технічних навчальних закладів. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. 2012. № 7. С. 416-420
 4. Радул В. В. Особливості професійної соціалізації особистості. Науковий вісник    Миколаївського     державного     університету     імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. 2011. Вип. 1. С. 66-70.
 5. Радченко М. І. Особистісні риси батьків, які виховують розумово відсталу дитину. Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. 2002. Т. 4, Ч. 3. С. 52.
 6. Резван О. О. Орієнтація студентської молоді на рефлексію особистісних досягнень. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. 2012. №7. С. 403-408.
 7. Родяшин Е. В., Организация жизни аутичного ребенка: методические рекомендации. Тюмень, 2012. С. 48.
 8. Розвиток комунікативної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування як пріоритетний напрям професійної підготовки. URL : https://lib.iitta.gov.ua/5872/1/4.pdf (дата звернення: 20.09.2021).
 9. Розвиток лідерського потенціалу національної гуманітарно- технічної та управлінської еліти: Монографія / За редакцією О. Г. Романовського та О. С. Пономарьова. Харків: ФОП Мезіна В.В., 2017. C. 27.
 10. Романовська Л. І. Джигун Л. М. , Синюк Н. В. Теорія та практика реабілітаційної роботи: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. Хмельницький : ХНУ, 2009. 290 с.
 11. Рубинштейн С.Л. Деятельность. Задачи и мотивы деятельности. Основы общей психологии. Санкт-Петербург : Питер, 2000. 712 с.
 12. Рубинштейн С.Л. Проблема способностей и вопросы психологической теории. Вопросы психологии. 1960. № 3. С.34–52.
 13. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання : монографія. Київ : Вид-цтво ім. О. Теліги, 2003. 322 с.
 14. Русова С. Дошкільне виховання : монографія. Катеринослав : Українське видавництво, 2002. 60 с.
 15. Рыков С. Ю. Учение о знании у поздних моистов. Общество и государство в Китае: XXXIX научная конференция. М., 2009. С. 237-255.
 16. Савельчук І. Б. Підготовка соціальних працівників за сучасних умов: інноваційні тенденції. Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Педагогічні науки, 2016. № 1(83), 117-122.
 17. Савіцька В. В. Аналіз проблеми підготовки майбутніх соціальних працівників до практичної професійної діяльності. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. 2014. № 1(70). С. 136–146.
 18. Сай Д. В. Етичні особливості використання соціальних мереж соціальними працівниками. Ольвійський форум – 2019: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: матеріали ХІІІ міжнар. наук конф. “Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України”. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2019. С. 43-45.
 19. Сай Д. В. Сучасні виклики для соціальної роботи. Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток: Матеріали ІV міжн.науково-практ. конф. (24- 25 травня 2018 року). Львів : СПОЛОМ, 2018. С. 343-346.
 20. Салахутдинова И. С. Социальные проблемы профилактики наркомании среди подростков : автореф. дис. … канд. социол. наук : спец.

22.00.04 «Социология общества». – Уфа, 2002. 22 с.

 1. Сарапулова Є. Г. Професійна підготовка гувернерів: ретроспективний огляд-сучасність-перпективи. Педагогіка і психологія. 2000.

№4. С. 139.

 1. Сарапулова Є.Г. Психолого-педагогічні основи навчально- виховної діяльності гувернера: монографія. Київ: МАУП, 2003. С. 264.
 2. Сартр Ж. П. Экзистенциализм – это гуманизм / Сумерки богов. М., 1989. С. 319-344.
 3. Сейко Н. А. Методологічні проблеми дослідження доброчинності в історії освіти. Освіта та педагогічні науки. 2017. № 1 (150). С. 63–70.
 4. Сексуальна освіта  –          свідоме           суспільство URL : https://nus.org.ua/view/seksualna-osvita-svidome-suspilstvo/                 (дата звернення: 30.10.2021).
 5. Семигіна Т. Міжнародна соціальна робота: глобальні пріоритети соціального розвитку і нове визначення соціальної роботи. Вісник АПСВ. 2015.

№ 1-2. С. 6-11.

 1. Семигіна Т. Он-лайн технології у практичній соціальній роботі. Комп’ютерні технології та Інтернет в інформаційному суспільстві. ІОН-2016: матеріали Десята міжн.  науково-практ.         конф.            URL: https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Semygina_PROCEEDING-IES- 2016.pdf (дата звернення: 12.10.2021).
 2. Семигіна Т. Сучасна соціальна робота. Київ: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2020. 275 с.
 3. Семигіна Т. Чому соціальна робота набуває зеленого кольору? Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2018. № 2. С. 11-27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VAPSV_2018_2_4 (дата звернення: 25.10.2021).
 4. Сергієнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Педагогічна психологія : навчальний посібник. ЦУЛ, 2012. 168 с.
 5. Сидоренко Е. В. Мотивационный тренинг. CПб. : Речь, 2000. 234

с.

 1. Системно-структурний аналіз культурних взаємин людини і

професійного середовища. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. 2012. №7. С. 385-394.

 1. Скворцов И.А., Ермоленко Н.А. Развитие нервной системы у детей в норме и патологии. Москва : МЕДпресс-информ, 2003. С.7.
 2. Скрипник Т. В. Стандарти психолого-педагогічної допомоги дітям з розладами аутичного спектра: навч.-метод. посіб. Київ : «Гнозіс», 2013. С. 60.
 3. Скрипник Т. В. Феноменологія аутизму: монографія. Київ: Видавництво «Фенікс», 2010. С. 368.
 4. Слозанська Г. І. Соціальна робота в територіальній громаді: теорії, моделі та методи: монографія. Тернопіль: Осадца Ю. В, 2018. С. 382.
 5. Смеречак Л. І. Формування професійних інтересів майбутніх соціальних педагогів у позааудиторній роботі педагогічного університету : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. Черкаси, 2010. 20 c.
 6. Сметанський М.І., Гуревич Р.С. Галузяк В.М, Горбунь Е.Л. Проблема формування мотивації учіння студентів. Формування особистості майбутнього вчителя. Науково-методичний збірник : збірник наукових праць. 1994. С. 49–61.
 7. Снайдер Ди. Курс выживания для подростков. Ровесник. 1989. № 7-12.
 8. Снайдер Ди. Курс выживания для подростков. Ровесник. 1990. № 2-9.
 9. Сорокіна Г. Ю.,    Малаканова    Л.    В.    Модель    особистісно орієнтованого виховання. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. 2012. № 7. С. 435-439.
 10. Социальная педагогика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / под ред. В.А. Никитина. М. : ВЛАДОС, 2000. 272 с.
 11. Социальная педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. М. А. Галагузовой. М. : ВЛАДОС, 2003. 416 с.
 12. Социальная работа : теория и практика : учеб. пособие / под ред. Е. И. Холостова, А. С. Сорвина. М. : ИНФРА, 2001. 427 с.
 13. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / за ред. І. Д. Звєрєвої. Київ : Центр навчальної літератури, 2008. С. 204-206.
 14. Соціальна педагогіка : підручник / за ред. А. Й. Капської. К. : Центр навчальної літератури, 2006. 468 с.
 15. Соціальна педагогіка: теорія і практика: підручник / за ред. І.Д. Звєрєвої. К.: Центр навчальної л-ри, 2006. 316 с.
 16. Соціальна педагогіка:   теорія    і    технології:    підручник    / Т.Ф. Алєксєєнко, Т.О. Басюк, О.В. Безпалько, Д. Звєрєвата та ін.; за заг. ред.І.Д. Звєрєвої. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 316 с.
 17. Соціальна робота : практична підготовка студентів на освітньо- кваліфікаційному рівні «бакалавр» : навч. посіб. / Н. М. Гайдук та ін. Львів : Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2007. 164 с.
 18. Соціальна робота в Україні: навч. посібник /   за   заг.   ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. Київ: Науковий світ, 2003. С.74.
 19. Соціальна робота    в    Україні:    навч. посіб.    /    І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 256 с.
 20. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів / Харченко С.Я., Кратінов М.С., Ваховський Л.Ц., Кратінова В.О., Песоцька О.П., Караман О.Л. Луганськ: «Альма-матер», 2003. 198 с.
 21. Соціальний паспорт (збірник інформаційних матеріалів станом на 01.06.2020). Офіційний вебсайт Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської         ради.   URL: http://sotsdepart.mk.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Ite mid=224 (дата перегляду: 08.10.2021).
 22. Соціально просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу / [Страшко С.В., Животовська Л.А., Гречишкіна О.Д., Міненок А.О., Савонова О.В., Гаврилюк В.О.]; К.: Освіта України, 2006. 276 с.
 23. Степанов О.М.      Психологічна      енциклопедія.      Київ      : «Академвидав», 2006. 424 с.
 24. Стех Є. О. Оптимізація процесу патріотичного виховання учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів. Соціальна робота в Україні: теорія і практика.  2016. №3. С. 29-36.
 25. Стратегія цифрової трансформації соціальної сфери, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 р. № 1353-р. URL: https://zakon.rada.ua/laws/show/1353-2020. (дата звернення: 25.10.2021).
 26. Сусоров В. Д. Навчальний і виховний процеси на сучасному етапі в технічному ВНЗ. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. 2012. № 7. С. 449-453.
 27. Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека/ сост. О.В. Сухомлинская. Москва: Педагогика, 1990. 288 с.
 28. Сухомлинський В. О. Методика виховання колективу. Київ: Рад. школа, 1971. 208 с.
 29. Сучасні інтерактивні форми виховної роботи з учнями. URL: http://for-teachers.at.ua/19.04.doc (дата звернення 20.05.2014)
 30. Терницька С. В. Соціально-педагогічні умови взаємодії державних і громадських організацій з профілактики ВІЛ/СНІДу серед учнівської молоді : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка»; Іститут проблем виховання АПН України. К., 2009. 22 с.
 31. Товажнянский Л. Л. Основи педагогіки вищої школи : навчальний посібник. Харків : НТУ «ХПІ», 2005. 600 с.
 32. Тодорцева Ю.В. Тьюторинг як процес соціального супроводу в період пандемії. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2021. Випуск 79. Том 2. С.143-148.
 33. Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 416 с.
 34. Тренина И. Л. Эволюция учебных стилей в процессе профессионального самоопределения. Журнал практикующего психолога. 2001. Вып. 7. С. 138-152.
 35. Тренінг із формування комунікативних умінь і навичок: заняття із вправами та техніками. URL: https://osnova.com.ua/trening-iz-formuvannya- komunikativnih-umin-i-navichok-zanyattya-iz-vpravami-ta-tehnikami (дата звернення: 23.09.2021).
 36. Трофімук К. В. Спрямування змісту професійної підготовки на усвідомлення сутності культури професійного спілкування майбутніх фахівців з готельно-ресторанної справи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2014. Вип. 34. С. 354-360.
 37. Троцко Г. В., Денисенко А. О. Організація виховної роботи кураторів у вищому педагогічному навчальному закладі : у 3 ч. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2007. Ч. 2. 68 с.
 38. Троцко Г. В. Теоретичні та методичні основи підготовки студентів до виховної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. докт. пед. н. : 13.00.04 / Інститут ПППО. Київ, 1997. 54 с.
 39. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посібник. Київ : Кондор, 2011. 628 с.
 40. Тюптя Л. Т. Соціальна робота (теорія і практика). Модульна програма для студентів спеціальності «Соціальна робота» : метод. посібник. Київ : Університет «Україна», 2007. 112 с.
 41. Ушинський К.Д. Про народність у громадському вихованні. Вибрані педагогічні твори: В 2-х т./ ред-кол.: В.М. Столєтов та ін. Київ: Рад. школа, 1983. Т.1. С.103.
 42. Файчук О. Л. До питання професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. Витоки педагогічної майстерності. 2012. Вип. 10. С. 299-302.
 43. Фалинська З. З. Удосконалення практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах. Вісник Черкаського університету імені Богдана Хмельницького : Серія Педагогічні науки. 2007. Вип. 113. С. 25-29.
 44. Федь В. Культуротворче буття: функції та загальні принципи розвитку. Схід. 2012. № 1 (115). С. 170-173.
 45. Филипс Л. Адаптация и ее разновидности. Ленинград : Наука, 1979. С. 3.
 46. Філософський енциклопедичний словник. К. : Абрис, 2002. 742 с.
 47. Фролов В. А. Педагогические условия профилактики виртуальной аддикции старших школьников : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец.

13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Владимир Александрович Фролов ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М., 2010. – 22 с.

 1. Фурман А. В. Історія соціальної роботи: навч. посіб. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. 174 с.
 2. Халипаева С. А. Антинаркотическое воспитание старшеклассниц на этнокультурном потенциале : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец.

13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»; Дагестан. гос. пед. ун-т.Махачкала, 2012. 20 с.

 1. Хальцбаур У., Йеттингер, Э., Кнаусе, Б., Мозер, Р., Целлер, М. Евент-менеджмент. Москва: Эксмо, 2007. 384 с.
 2. Харченко С. Я. Соціалізація дітей та молоді в процесі соціально- педагогічної діяльності : теорія та практика : монографія. Луганськ : Альма- матер, 2006. 320 с.
 3. Хохленко О. М. Фінансово-правовi засади надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня». Dictum factum. 2020.

№1. С.79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dicf_2020_1_13 (дата перегляду : 08. 10. 2021).

 1. Хрипкова А. Г., Колесов Д. В. Девочка – подросток – девушка : пос. для учителей. Москва, 1981. 128 с.
 2. Хрипкова А., Колесов Д. Мальчик – подросток – юноша : пособие для учителей. Москва, 1982. 206 с.
 3. Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний» – 2020) Концептуальні засади (версія 1.0) Першочергові сфери, ініціативи, проекти «цифровізації» України до 2020 року. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (дата звернення: 25.10.2021).
 4. Чаїнська М.О. Психологічні чинники оптимізації професійного аксіоґенезу майбутніх педагогів : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07

/ Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ, 2010. 20 с.

 1. Чаусова Т. В. Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів : втореф. дис… канд. психол. наук :

19.00.07 / Т. В. Чаусова ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. К., 2004. 22 с.

 1. Чернецька Ю.І. Профілактика соціальної деривації наркозалежних в процесі їх ресоціалізації в умовах реабілітаційних центрів. 18 международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХ веке»: сб. материалов форума. Т.8. Х.: ХНУРЭ. 2014. С. 157.
 2. Чубук Р. В. Конструктивна соціально-превентивна діяльність соціального працівника: стратегії та моделі. European humanities studies: State and Sosiety. 2015. № 1. С. 26-38.
 3. Чубук Р. В. Професійна компетентність соціальних працівників в умовах парадигмальних змін. Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. 2016. Вип. 133. С. 254-258.
 4. Чубук Р. В. Рефлексія й емпатія як необхідні складники у вирішенні соціальними працівниками складних життєвих ситуацій клієнтів. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Збірник наукових праць. 2021. Вип. 80. Том 2. С. 161-166.
 5. Шарден Т. Феномен человека. М. : Мысль. 1987. 340 с.
 6. Шипицына Л. М, Хилько А.А., Галлямова Ю. С, Демьянчук Р. В., Яковлева Н. Н. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста. Питербург : Речь, 2005. С. 210.
 7. Шишова І. О. Профілактика наркоманії серед підлітків у виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія виховання»; Херсон. держ. ун-т. Херсон, 2004. 19 с.
 8. Шкіряк-Нижник З. А., Непочатова Е. І. Дівчинка – дівчина – жінка – мати. Київ : т-во «Знання» УРСР, 1989. 48 с.
 9. Шкуркіна В. М. Методологічні засади менеджменту соціокультурної діяльності. Вісник ХДАК. 2010. № 29. С. 40-41.
 10. Шопенгауєр А. Свобода воли на основе морали : две основные проблемы этики. Спб. : Нева, 1987. 467 с.
 11. Шпак В. П. Теоретичні та практичні засади реабілітаційної діяльності виправно-виховних закладів в Україні (XIX – початок XX ст.) : дис…. д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»; Полт. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. Полтава, 2006. 500 с.
 12. Штарке К. Студенты. Становление личности. Москва: Прогресс, 1982. 136 с.
 13. Штефан Л.А. Становлення та розвиток соціальної педагогіки як науки в Україні (20-90-ті рр. ХХ ст.): Автореф. дис … канд. пед. наук: 13.00.01.

/ Харківський державний пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 2003. – 43 с.

 1. Шульженко Д. І., Ліснічук О. В. Робота гувернера – корекційного психопедагога з дітьми, які мають інтелектуальні та аутистичні порушення. Київ, 2006. С.12.
 2. Шумакова Л.П. Развитие мотивации достижения личности психолога-практика в процессе профессиональной подготовки : автореферат дис. …канд. психол. наук : 19.00.07 / Український держ. педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова, Киев, 1997. 24 с.
 3. Щеглюк С. Д. Особливості розвитку креативної індустрії в Україні: перспективні форми просторової організації. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2017. № 6. С. 143-150.
 4. Щелкунов А. О. Теоретичні та методичні основи використання фізичної культури і спорту у профілактиці наркоманії серед підлітків та молоді. Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. 2004. №19. С. 91-99.
 5. Щелкунов А. О. Фізична культура і спорт – ефективні засоби профілактики наркоманії у підлітковому середовищі. Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. 2006. №5. С. 137-139. URL : http://www.articles/2006 (дата звернення 19.03.2015)
 6. Этика и психология семейной жизни : проб. пос. для учителя / И. Гребенников и др. ; под ред. И. Гребенникова. Москва, 1984. 256 с.
 7. Юричка А. Ю. Реадаптация личности подростка-девианта в процессе ее социализации : автореф. дис….канд. пед.. наук : спец. 13.00.01

«Общая педагогика, история педагогики и образования». М., 2002. 22 с.

 1. Ягупов В. В. Провідні методологічні характеристики основних видів компетентності майбутніх фахівців, що формуються в системі професійно-технічної освіти. Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки і перспективи : зб. наук. пр. 2012. Вип. 2. С.45–59.
 2. Як на Миколаївщині отримати послуги під час карантину. URL: https://www.legalaid.gov.ua/novyny/yak-na-mykolayivshhyni-otrymaty-poslugy- pid-chas-karantynu/ (дата звернення 03. 11. 2020).
 3. Якунин В. А. Педагогическая психология: учеб. пособ. СПб.: Изд- во Михайлова В. А.: Изд-во «Полиус», 1998. 639 с.
 4. Яцишин О. М. Діагностика мотивації вивчення іноземної мови студентами економічних спеціальностей. Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун.-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. 2004. Вип. 10. С. 153– 58.
 5. Adamson E. Nannies, migration and early childhood education and care. An international comparison of in-home childcare policy and practice. University of Bristol: Policy Press, 2017.
 6. Antonakis J. The Nature of Leadership. CA: Sage Publications, 2004.438 p.
 7. Baker S., Warburton J., Hodgkin S., Pascal J. Reimagining the relationship between social work and information communication technology in the network society. Australian Social Work. 2014. № 67(4). Р. 467–478. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0312407X.2014.928336 (last accessed: 12.10.2021).
 8. Banks S. Rethinking social work ethics during Covid-19 and beyond : a BASW ‘think piece.Discussion Paper. British Association of Social Workers. URL:

//dro.dur.ac.uk/31392/1/31392.pdf?DDD34+dss0sjb (last accessed: 22.10.2021).

 

 

 1. Banks S., Cai T., de Jonge E., et al. Ethical challenges for social workers during Covid-19: A global perspective, Rheinfelden, Switzerland: International Federation of Social Workers. 2020. URL: https://www.ifsw.org/wp- content/uploads/2020/07/2020-06-30-Ethical-Challenges-Covid19-FINAL.pdf (last accessed: 12.10.2021).
 2. Barsky A. Ethical Exceptions for Social Workers in Light of the COVID-19 Pandemic        and            Physical          Distancing.     Spring 2020.   URL: https://www.socialworker.com/feature-articles/ethics-articles/ethical-exceptions- social-workers-in-light-of- Covid-19-pandemic-physical-distancing/ (last accessed: 12.10.2021).
 3. Beglytsia V., Antonova L., Kozlova L., Datsii O. & Datsii N. System of concepts communications of state institutions and society as the basis of national security and socio-economic stability. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and      Practice, 2021,            3(38),  550.     URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237487 (last accessed: 30.10.2021).
 4. Bliss D., Pecukonis E. & Snyder-Vogel M. Principled Leadership Development Model for Aspiring Social Work Managers and Administrators: Development and Application, Human Services Organizations Management, Leadership & Governance, 2014. № 38 (1). Р. 5-15. DOI: 10.1080/03643107.2013.853008.
 5. Carson G., Stevenson L. Why and how social workers should use social media. Workforce.     2017.            URL: http://www.communitycare.co.uk/2017/10/10/social-workers-use-social-media/ (last accessed: 12.10.2021).
 6. Current Trends Driving Changes in Social Services. URL: https://www.tempositions.com/2016/12/01/current-trends-driving-changes-social- services/ (last accessed: 25.10.2021).
 7. Davis M. Ethics and the University, New York: Routledge, 1999. Р. 166-167.
 8. Dawson G. Autism early intervention found to normalize brain activity in children as young as 18 months. Health System. 2012. URL: https://www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121026125021.htm. (last accessed: 22.10.2021).
 9. Ethical Decision-Making in         Social  Work   Practice.          URL: https://nlcsw.ca/sites/default/files/inline- files/Ethical_Decision_Making_in_Social_Work_Practice_Updated_August_2021_ 0.pdf (last accessed: 21.10.2021).
 10. Ethnomethodology’s program: Working out Durkheim’s aphorism. Lanham, MD:            Rowman&Littlefield. URL:   http://journals. sagepub.com/doi/abs/10.1177/0891241616636663 (last accessed: 21.09.2021).
 11. Freud Z. Civilization sand its Desconents / Civilization, society and religion. The Pelican Frend Library, 1930. Р. 12.
 12. Gitterman A., Germain C. The Life Model of Social Work Practice: Advances in Theory and Practice. Columbia University Press. 2008. Р. 76-77.

 

 

 1. Global Social Work Statement of Ethical Principles. International Federation of Social Workers. 2018. URL: https://www.ifsw.org/ global-social- work-statement-of-ethical-principles (last accessed: 21.10.2021).
 2. Global standards for the education and training of the social work profession, 2019. URL: https://www.ifsw.org/global-standards-for-social-work- education-and-training (last accessed: 25.10.2021).
 3. Halabuza D. Guidelines for Social Workers’ Use of Social Networking Websites. Journal of Social Work Values and Ethics. 2014. № 11(1). Р. 23-32. URL: http://jswve.org/download/2014-1/articles/4-JSWVE-11-1-Guidelines2023-32.pdf (last accessed: 12.10.2021).
 4. Harbeck V. E., Wesala A. Social Media & Social Work Ethics: Determining Best Practices in an Ambiguous Reality. Journal of Social Work Values & Ethics. 2015. № 12 (1). Р. 67-76. URL: https://socialwork.uic.edu/wp- content/uploads/bsk-pdf-manager/67-JSWVE-12-1-ocial_Media_and_Ethics- Best_Practices_149.pdf (last accessed: 21.10.2021).
 5. Harrington D. & Dolgoff R. Hierarchies of ethical principles for ethical decision making in social work. Ethics and Social Welfare. 2008. № 2 (2), Р.183-196.
 6. Horishna N., Slozanska H., Soroka O. & Romanovska L. Exploring the leadership skills of pre-service social work students: implications for social work education.Problems of Education in the 21st Century. 2019. № 77(5). Р. 598– 615.
 7. Jayita P., Murali P. Working Mothers: How Much Working, How Much Mothers, and Where Is the Womanhood? Some Issues in Women’s studies, and Other Essays (A.R. Singh and S.A. Singh eds.), MSM, 7, Jan — Dec 2009. Р. 63- 79.
 8. Kane G. C., Alavi M., Labianca G., Borgatti S. What’s Different about Social Media Networks? A Framework and Research Agenda. MIS Quarterly. 2014.

№ 38 (1). Р. 274–304. doi:10.25300/MISQ/2014/38.1.13. S2CID 42658179.

 1. Kimball E., Kim J. Virtual Boundaries: Ethical Considerations for Use of Social Media in Social Work. Social Work. 2013. № 58 (2). Р. 185–188. URL: https://www.researchgate.net/publication/237000878_Virtual_Boundaries_Ethical_ Considerations_for_Use_of_Social_Media_in_Social_Work (last     accessed: 21.10.2021).
 2. Lawson K. Leadership Development Basics (Training Basics). ASTD Press, 2009. 128 p.
 3. Linzer N. Resolving ethical dilemmas in social work practice. Allyn and Bacon, 1999.
 4. Loewenberg F. M., Dolgoff R., Harrington, D. Ethical decisions for social work practice (6th ed). Itasca, IL: FE Peacock, 2000.
 5. Lombardo M. M., Eichinger R. W. The Career Architect Development Planner, (1st ed.), Lominger, Minneapolis, 1996.
 6. Lord C., Rutter M., Goode S. et al. Autism diagnostic observation schedule: a standardized observation of communicative and social behavior. Journal of autism and developmental disorders. 1989. № 19 (2). Р.185-212.
 7. Louis V. Compétence communicative et saviors culturels en didactique des langues étrangеres. Université de Liеge. 2006. P. 50-63.
 8. Mattison M. Ethical Decision Making: The Person in   the Process. Social Work. 2000. № 45(3). Р. 201-212.
 9. McAuliffe D. & Nipperess S. E-Professionalism and the Ethical Use of Technology in Social Work. Australian Social Work. 2017. № 70 (2). Р. 131-134. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0312407X.2016.1221790 (last accessed: 12.10.2021).
 10. Nefdt N., Gerber M, Singer G., Koegel R.L.The use of a self-directed learning program to provide introductory training in pivotal response treatment (also known as pivotal response teaching and pivotal response training) to parents of children with autism. Journal of Positive Behavior Intervention. 2010. Vol. 12 (1). Р. 23-32. URL: http://www.autismprthelp.com/research-literature.php (last accessed: 20.09.2021).
 11. Palmer E, Ketteridge C., Parr J.R. et al. Autism spectrum disorder diagnostic assessments: improvements since publication of the National Autism Plan for Children. Archives of Disease in Childhood. 2010.
 12. Pattoni L. Strengths-based approaches for working with individuals. URL: https://www.iriss.org.uk/resources/insights/strengths-based-approaches- working-individuals (last accessed: 25.10.2021).
 13. Pemаn M. et.al. Methodologies for ethical decision making in Social Work. Ljetopis Socijalnog Rada. 2017. № 24. Р. 33-54. URL: 10.3935/ljsr.v24i1.124 (last accessed: 21.10.2021).
 14. Rapp C. The Strengths Model: Case Management with People Suffering from Severe and Persistent Mental Illness.1st ed. New York: Oxford University Press, 1997.
 15. Reamer F. Social Work in a Digital Age: Ethical and Risk Management Challenge. Social Work. 2013. № 58(2). Р. 163–72.
 16. Reamer F. Social Work Values and Ethics (2nd ed.), New York:Columbia University Press, 1999.
 17. Reardon C. A Decade of Social Work Today — 10 Trends That Transformed Social Work. Social Work Today. 2011. № 11. (4). Р. 10. URL: http://www.socialworktoday.com/archive/071211p10.shtml (last accessed: 12.10.2021).
 18. Semigina T., Skliar T. Відповідь соціальної роботи на виклики пандемії COVID.         2020.            URL: https://www.researchgate.net/publication/343836625_VIDPOVID_SOCIALNOI_R OBOTI_ NA_VIKLIKI_PANDEMII_COVID (last accessed: 12.10.2021).
 19. Shea V. Core rules of netiquette. Netiquette. San Francisco: Albion Books. 1994. Р. 32-45. URL: http://www.albion.com/netiquette/corerules.html (last accessed: 21.10.2021).
 20. Skinner B. F. Verbal Behavior Therapy. URL: https://www.autismspeaks.org/verbal-behavior-therapy (last accessed: 22.10.2021).
 21. Smith С. Servant leadership: The leadership theory of Robert K. Greenleaf, 2003.
 22. Social media. Merriam-Webster.com Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/social%20media (last cccessed 5.11.2021).
 23. Social Worker Trends. All Psychology Schools. URL: https://www.allpsychologyschools.com/social-work/social-worker-trends/. (last accessed: 12.10.2021).
 24. Surgova S., Faichuk O. State policy of social protection of children as a social safety factor: historical experience of european countries from the 17th to 21th centuries. Public administration and regional development. 2021. 13. Р. 752- 770.
 25. The Global Agenda for Social Work and Social Development. 2016. URL: https://www.ifsw.org/product/books/global-agenda-for-social-work-and- social-development-2nd-report/ (last accessed: 25.10.2021).
 26. Turner D., Bennison G., Megele С., Fenge L. Social Work and Social Media: Best Friends or Natural Enemies? Social Work Education, 2016. № 35 (3). Р. 241-244. DOI: 10.1080/02615479.2016.1164283.
 27. Yevtushenko О., Derega V., Palagnyuk Y. Peculiarities of Clientelism’s Influence on Power Processes in Ukraine during the Decentralization Reform. Public Policy and Economic Development: scientific and production journal. Issue 11 (15) 2017. Mykolaiv : Publisher Yemelyanova T.V., 2017, P. 312.