м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, професор

Освіта та професійний шлях

В 2001 р. Світлана Вікторівна закінчила історичний факультет Миколаївського державного педагогічного університету. З 2000 р. працювала вчителем англійської мови та історії в СЗОШ І-ІІІ ступенів № 23 м. Миколаєва. Навчалася в аспірантурі Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського. У 2007 р. почала працювати в ЧНУ (колишн. МДГУ) імені Петра Могили на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора. У 2008-2009 рр. отримала Стипендію імені Лейна Кіркланда від Польсько-Американської Комісії Фулбрайта та стажувалася в Університеті імені А. Міцкевича у м. Познань (Польща) на факультеті політичних наук та журналістики. У жовтні 2009 р. прочитала курс лекцій «Історія Європейського Союзу» для студентів Грузинсько-українського міжнародного університету «Іберія» імені Д. Гурамішвілі (м. Тбілісі, Грузія). У 2009-2012 рр. навчалася у докторантурі ЧНУ імені Петра Могили. У 2010-2012 рр. працювала відповідальним секретарем приймальної комісії університету. У 2012-2013 рр. реалізовувала Проект програми Жана Моне (Jean Monnet Programme): «Європейська інтеграція: впровадження європейських стандартів та принципів в Україні». Сьогодні є координатором двох проектів Жана Моне Erasmus+ programme: 610664-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE «Управління в ЄС та політика європейської інтеграції» (2019-2022) та 619910-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT «Академія досліджень Європейського Союзу для школярів та студентів» (2020-2022). Відповідальний виконавець науково-дослідної теми, що виконується за кошти державного бюджету: «Державна політика формування ефективного функціонування та розвитку спроможних до самоврядування територіальних громад у процесі децентралізації як запорука національної безпеки» та виконавець науково-дослідної теми «Формування концептуальних засад впровадження державної «Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції» як чинника соціальної стабільності та національної безпеки». номер державної реєстрації: 0119U100372

З 2015 р. Світлана Вікторівна є заступником директора Інституту державного управління ЧНУ імені Петра Могили. Окрім того, вона є членом Вченої ради ЧНУ імені Петра Могили, членом спеціалізованої Вченої ради з державного управління, членом редколегії Наукового журналу «Публічне управління та регіональний розвиток».

Захист дисертацій

2007 р. – захист дисертації на тему: «Суспільно-політична діяльність неформальних обє’днань молоді України у 1953-1991 роках» на здобуття наукового ступеня кандадата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – політичні інститути та процеси, в ЧНУ імені Петра Могили.
2012 р. – захист дисертації на тему: «Механізми взаємодії вищих органів державної влади України в процесі реалізації управлінських функцій» на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління, в ЧНУ імені Петра Могили.

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2011 р. – нагороджена почесною грамотою Миколаївської міської ради за особливі заслуги перед територіальною громадою м.Миколаєва.
2012 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри державного управління та політичної аналітики.
2012 р. – вручено медаль до 20-річчя Незалежності України.
2014 р. – нагороджена почесною грамотою Миколаївської обласної ради за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів, високий професіоналізм.
2015 р. – отримала іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.
2016 р. – нагороджена почесною грамотою Миколаївської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку та виховання кваліфікованої молоді, високий професіоналізм.
2019 р. – присуджено вчене звання професора кафедри публічного управління та адміністрування.

Наукова діяльність: є автором більше 90 наукових праць, серед яких 4 навчальні посібники, з них 3 під грифом МОН України, 3 науково-методичні рекомендації, 1 мультимедійний підручник та 5 статей у журналах, що входять до Web of Science.
Коло наукових інтересів: європейська інтеграція України, публічне управління в країнах Європейського Союзу, механізми взаємодії органів державної влади, методологія публічного управління та адміністрування.
Громадська діяльність: Член Вченої ради ЧДУ ім.Петра Могили, Член спеціалізованої вченої ради з державного управління,  Член спеціалізованої вченої ради з  історії, Член редколегії наукового збірника з державного управління «Наукові праці»,  Член редколегії міжнародного наукового збірника «Public policy and economic development», член громадської ради при Миколаївській облдержадміністрації.
Модулі та дисципліни:  «Методологія системного підходу та наукових досліджень», «Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека», «Інституційна і правова система ЄС», «Управління та прийняття рішень в ЄС», «Історико-правові основи та інтеграційні процеси в ЄС», «Місцеве самоврядування у зарубіжних країнах».
E-mail: svet230879@gmail.com