м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Лекція заступника начальника відділу управління персоналом Головного управління статистики у Миколаївській області

Формування практичних навичок та компетенцій є прерогативою в системі вищої освіти, так 3 лютого 2023 року у Навчально-науковому інституті публічного управління та адміністрування із використанням зум-платформи проведено лекцію заступником начальника відділу управління персоналом Головного управління статистики у Миколаївській області Т. В. Пасніченко з дисципліни «Контролінг та діловодство в органах державної влади та місцевого самоврядування» на тему «Роль персоналу у формуванні професійних компетентностей працівника органу влади на прикладі роботи головного управління статистики » для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 року навчання спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».
Фахівець головного управління статистики розкрила ключові аспекти щодо ролі персоналу в органах влади особливості їх професійної діяльності на прикладі роботи відділу в якому вона працює. Тетяна Володимирівна детально пояснила важливість та актуальність ролі персоналу у формуванні професійних компетентностей, вказала на зростаючу роль цифрових технологій у цьому процесі. Лекція більшою мірою проводилась у формі діалогу, адже студенти демонстрували значну зацікавленість та ставили питання стосовно перспектив подальшого працевлаштування у головному управління статистики особливо в період дії воєнного стану. Було досягнуто розуміння студентами ролі персоналу у формуванні іміджу органу влади, особливо у період невизначеності та змін. Сформовано стійке розуміння зв’язку між знаннями які студенти отримують на теоретичному рівніта практичним втіленням їх під час професійної діяльності, адже тісна співпраця фахівців-практиків із студентами це завжди цікавий майданчик для вироблення нових підходів та рішень які слугують вагомим доробком усім учасникам даного заходу.
Дана лекція є черговим прикладом занурення в цікавий світ практичного пізнання  діяльності Державної служби статистики!
Дякуємо Тетяні ПАСНІЧЕНКО за плідну співпрацю з кафедрою місцевого самоврядування та регіонального розвитку.