м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Передзахист дисертаційних робіт

18 жовтня 2023 року у Навчально-науковому інституті публічного управління та адміністрування був проведений науковий семінар в рамках якого відбулося обговорення (передзахист) дисертаційної роботи Слободянюка Дмитра Сергійовича на тему «Удосконалення механізмів державного управління в сфері інтелектуальної власності в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 – публічне управління та адміністрування (галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»), науковий керівник д-р наук з держ. упр., професор Ємельянов В. М., та  дисертаційного дослідження Квасової Валентини Миколаївни на тему «Соціальна відповідальність у системі публічного управління в умовах сталого розвитку», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 – публічне управління та адміністрування (галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування»), науковий керівник д-р наук з держ. упр., професор Ємельянов В. М.
Зустріч проходила дистанційно (на базі платформи ZOOM). Модерувала зустріч д-р наук з держ., упр., професор, Антонова Людмила Володимирівна.
Під час обговорення учасниками заходу було висловлено низку практичних порад, зауважень та пропозицій які будуть враховані здобувачами під час підготовки робіт до захисту. Представлені наукові здобутки викликали велику зацікавленість у всіх хто приймав участь у семінарі. Усі учасники побажали дисертантам гідного представлення своїх напрацювань під час захисту!