м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

Підвищення кваліфікації завідуючим кафедрою місцевого самоврядування та регіонального розвитку ННІПУА

У період з 15 квітня по 30 травня 2024 року завідуючий кафедрою місцевого самоврядування та регіонального розвитку Навчально-наукового інституту публічного управління та адміністрування ЧНУ імені Петра Могили кандидат наук з державного управління, доцент Штирьов Олександр Миколайович прийняв участь у підвищенні квалфікації яке проводилось на базі Університету Миколаса Ромиреса (Литва) за програмою «Соціальні та технологічні трансформації в умовах що змінюються» що проходило в обсязі 180 годин, 6 кредитів ЄКТС. Під час проведення он-лайн зустрічей відбулась серія презентацій від литовських науковців які охопили різні напрямки у форматі 5 модулів.
Кожна зустріч завершувалась обов’язковим завданням у вигляді вправ або тестів яке виконували учасники стажування. По завершенню кожен учасник отримав сертифікат що засвідчив успішне виконання програми стажування та опанування нових фахових компетентностей. Отримані досвід, знання та навички є дуже корисними та неодмінно будуть впровадженні у навчальний процес.