м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П
+38(0512) 76-71-92
nnipua@chmnu.edu.ua

КРУГЛИЙ СТІЛ

КРУГЛИЙ СТІЛ
«Професійне наставництво для дієвості публічного сектору в умовах війни та повоєнної відбудови» за проєктом ЄС Еразмус+ 101082696-PROMENT «Сприяння професійній освіті та активній участі студентів через становлення комплексної системи менторства та тьюторства у ЗВО»,
відбувся 28-29 лютого 2024 року в
Чорноморському національному університеті імені Петра Могили

 

На круглому столі визначено, що для якісної підготовки державних службовців, необхідна наявність конкурентного середовища в освіті щодо публічного управління та адміністрування. Підготовка майбутнього службовця до складної поліфункціональної діяльності є цілісним, тривалим та безперервним процесом, орієнтованим на формування особистісних якостей, професійних здібностей, знань, умінь та навичок, адекватних як його особистісним потребам, і кваліфікаційним вимогам. У вирішенні цього стратегічного завдання істотна роль належить системі наставництва, яка здатна інтенсифікувати процес професійного становлення державного службовця та формування у нього мотивації до самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації.

Сформульовано наступні пропозиції щодо підготовки якісних фахівців з публічного управління та адміністрування:

– у рамках педагогічного аналізу – вивченні стану, тенденцій розвитку, об’єктивній оцінці освітніх процесів, результатів та виробленні на цій основі рекомендацій щодо упорядкування системи навчання та переведення її в більш високий якісний стан;

– у рамках підготовки управлінських рішень – у визначенні програми навчання в сфері публічного управління та адміністрування з ефективного вирішення завдання, що виникло, на основі аналізу інформації про поточний стан, контроль виконання та аналіз причин недосягнення заданих показників;

– у питаннях методичної підтримки програм – у виборі методичного інструментарію, який довів свою успішність на практиці;

– у рамках внутрішнього контролю – в оволодінні інструментами всебічного вивчення та аналізу освітньої діяльності у сфері публічного управління та адміністрування, проведення спостережень, контрольних заходів, обстежень.

Крім того запропоновано:

  • проведення спільних круглих столів для обміну пропозиціями щодо удосконалення підготовки державних службовців;
  • стажування студентів в різних органах влади, місцевого самоврядування;
  • адаптація навчальних програм у вищих навчальних закладах до проблем в публічному управлінні та адмініструванні, проблем в місцевому самоврядуванні;
  • дотримання стратегічних аспектів у підготовці фахівців за спеціальністю публічне управління та адміністрування – вищі навчальні заклади повинні закласти базову основу розуміння публічного управління та адміністрування, навчити аналітично мислити, приймати рішення та нести відповідальність за їх реалізацію, прагнути до самонавчання навіть після закінчення вищого навчального закладу та вміти адаптуватись до мінливого зовнішнього середовища.

C:\Users\USER_ACER\Desktop\Круглий стіл\DSC_1228.JPG

C:\Users\USER_ACER\Desktop\Круглий стіл\DSC_1336.JPG

C:\Users\USER_ACER\Desktop\Круглий стіл\DSC_0797.JPG

C:\Users\USER_ACER\Desktop\Круглий стіл\DSC_1240.JPG